You are here

Janoš Dobai

Rođen je 1952. godine u Tordi. Diplomira na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Između 2008-2012. bio je zamenik sekretara pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predsednik Mesne zajednice Torda od 2000. Član je SVM-a od 1996. godine.