You are here

Ištvan Peter

Rođen je 1969. godine i živi u Kupusini. Kao član Mesne omladinske organizacije uključio se u aktivnosti civilnih organizacija. Više godina je aktivan i uspešan član Kulturno-umetničkog Društva "Šandor Petefi". U periodu od 2000-2013. godine je predsednik Mesne zajednice u Kupusini, a od 2006. godine je osnivač i predsednik Civilne organizacije "Dunataj". Član je Opštinskog veća u Apatinu, i potpredsednik Okružne organizacije SVM za Zapadnu Bačku. Od 2004. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.