You are here

Imre Kern

Imre Kern

Rođen je 1949. godine u Bačkoj Topoli, osnovnu i srednju školu završava u Subotici, a 1974. godine diplomira na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Do 1992. godine bio je na vodećim pozicijama u hemijskoj industriji Zorka u Subotici. Od 1992. do 2002. godine bio je predsednik Izvršnog veća opštine Subotica, između 2002. i 2004. zamenik sekretara pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, a od 2007. godine zamenik direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Jedan je od osnivača SVM-a.