You are here

Gabor Kišlinder

Rođen je 1950. godine u Bačkoj Topoli. Školovao se u Lošinju i u Bačkoj Topoli. Bio je poslanik u Skupštini APV, u više mandata je odbornik u Skupštini opštine Bačka Topola, i bio je rukovodilac Službe za kontrolu i naplatu u GIK "1. Maj" u Bačkoj Topoli. Od 2013. godine je predsednik Mesne organizacije SVM u Bačkoj Topoli. Bio je predsednik Izvršnog odbora Mesne zajednice Bačka Topola, a od decembra 2014. godine je predsednik Opštine Bačka Topola. Od 2004. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.