You are here

Eržebet Kinka

Rođena je 1956. godine u Bačko Petrovom Selu. Stručni ispit za bibliotekara je položila 1980. godine, a diplomu nastavnika veronauke je stekla 1996. godine na Višoj školi veronauke u Segedinu i dvadeset godina je predavala veronauku u Bačko Petrovom Selu. Radila je kao bibliotekar u Bačko Petrovom Selu i u Bečeju, a u periodu od 2006-2012. godine, do odlaska u penziju, bila je vršilac dužnosti direktora Narodne biblioteke u Bečeju. Za rad je 2012. godine dobila Nagradu opštine Bečej. Trenutno je zamenik predsednika opštine Bečej, član Saveta Mesne zajednice Bačko Petrovo Selo. predsednik Mesne organizacije SVM u Bačkom Petrovom Selu. Od 2009. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.