You are here

Elvira Kovač – potpredsednik SVM

Elvira Kovač

Elvira Kovács je rođena 18. jula 1982. godine u Zrenjaninu, gde je završila gimnaziju. Studirala je na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, gde je bila i student-prodekan i jedan semestar na Wirtschaftsuniversitaet-u u Beču. Diplomirala je 2006. godine. Od tada, pa do jula 2007. je radila u Izvršnom Veću Vojvodine, u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku.

Njena karijera u političkom životu Srbije je počela 2000. godine. Postala je članica Saveza vojvođanskih Mađara. Od 2006. godine bila je članica predsedništva Omladinskog Foruma. 2005. godine se pridružila timu regionalnih trenera Nacionalnog Demokratskog Instituta.

Od 2009. do 2015. je bila predsednica Ženskog Foruma. Od 2015. godine potpredsednica SVM-a.

Od sredine 2007. godine je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Zamenica je predsednika Odbora za evropske integracije, zamenica šefa poslaničke grupe, članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i Odbora za prava deteta.

Udata je, majka jednog muškog deteta.