You are here

Diana Domanj Dudaš

Diana Domanj Dudaš

Rođen je 1981. godine u Subotici, živi u Bačkoj Topoli.

Diplomirala je na smeru marketing Ekonomskog fakulteta u Subotici 2005. godine. Trenutno je direktor Javno informativnog preduzeća u Bačkoj Topoli. Od 2005. bila je saradnik kabineta potpredsednika, a od 2008. predsednika pokrajinskog parlamenta.

Učestvovala je u organizovanju više međunarodnih konferencija, odnosno jedan je od organizatora Kampa tolerancije mladih podunavskih regija i gradova. Preko svog posla učestvovala je na više studijskih putovanja, pored ostalih u Briselu 2009. godine. Aktivan je član Ženskog i Omlandinskog foruma u Bačkoj Topoli. Član je SVM-a od 2006. godine.