You are here

Čaba Čeke

Rođen je 1978. godine u Vrbasu. Diplomu građevinskog tehničara je stekao 1998. godine u Segedinu, a 2007. godine je diplomirao na Smeru za menedžera marketinga Fakulteta za hortikulturu Univerziteta za hortikulturu u Budimpešti. Od 2009. godine je saradnik u Novosadskom radiju RTV Vojvodine. Kao novinar je 2010. godine dobio treću nagradu na konkursu  MR-1 Radija "Košut" pod nazivom "Kako vide Mađarsku Mađari koji žive van njene teritorije". Od 2010. godine je predsednik Opštinske organizacije SVM u Temerinu. Od 2012. godine je član Predsedništva Udruženja novinara Mađara u Vojvodini.  Od 2008. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.