You are here

Arpad Loboda

Rođen u Subotici 1979-e godine.

Nakon završetka osnovne škole i gimnazije stiče diplomu na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu.

Aktivan član SVM-a od 2010-e godine.

Član Skupštine Grada Subotica od 2012-e godine. Član Saveta za budžet i finansije, član i predsednik više povremenih saveta.

Predsednik Saveta Mesne Zajednice Mali Radovac u drugom mandatu od 2011-e godine.

Od 2013-e godine urednik u Pannon RTV, gde prvenstveno se bavi unutršnjom i spoljnom politikom, kao i temama vezane za privredu.

Oženjen od 2015-e godine, živi u Subotici.