You are here

Aron Madaras

Rođen je 1980. godine u Novom Sadu. Posle završetka gimnazije na mađarskom jeziku u Novom Sadu, diplomirao je, a posle i stekao zvanje mastera na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru za sociologiju. Radio je na brojnim istraživanjima na teritoriji Vojvodine o položaju mladih, o ravnopravnosti žena, kao i o međunacionalnim odnosima među učenicima. Kao novinar - urednik radi u Televiziji Mozaik u Novom Sadu. Potpredsednik je mesne organizacije SVM Novi Sad - Centar. Od 2011. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.