You are here

Anita Njilaš Leonov

Anita Njilaš Leonov

 

Rođena je 1974. godine u Baknangu, u Nemačkoj. Školovala se u Oromu (Osnovna škola „Kiš Ferenc”), u Subotici (Hemijska srednja škola „Lazar Nešić”, hemijsko-tehnološki tehničar), a zatim je stekla diplomu inženjera hortikulture, a na Hemijskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Budimpešti stekla je specijalizaciju inženjera zaštite životne sredine.

Nakon studija radila je u fabrici „Keramika” u Kanjiži, a zatim 6 godina bila je član Opštinskog veća opštine Kanjiža zadužena za zaštitu životne sredine i kulturu. Od septembra 2012. godine direktor je opštinskog preduzeća „Dispečer” d.o.o. u Kanjiži.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2003. godine.