You are here

Aniko Jeras

Aniko Jeras

Rođena je 1981. godine u Senti. Živi u Novom Kneževcu.

Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, a 2000. godine se upisala na Pedagoški fakultet u Subotici. Uspešno je diplomirala 2004. godine i još iste godine se zaposlila u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Kanjiži. Od tada radi u ovoj školi, predaje srpski jezik učenicima na mađarskom nastavnom jeziku. 2007. godine se upisala na master studije Pedagoškog fakulteta u Somboru. Zvanje mastera stekla je 2009. godine. Član je SVM-a od 2009. godine.