You are here

Opštinski Odbor Žitište

Predsednik: Dobai János

Mesni odbor Novi Itebej
Predsednik: Patai Attila

Mesni odbor Neuzina - Boka 
Predsednik: Losonc Rudolf

Mesni odbor Hetin
Predsednik: Szarka Zoltán

Mesni odbor Torda
Predsednik: Lázár Jenő

Mesni odbor Banatski Dvor 
Predsednik: Marcseta Jaszmina