You are here

Opštinski Odbor Temerin

Predsednik: Sziveri Béla

Mesni odbor Temerin - Centar
Predsednik: Pásztor Róbert

Mesni odbor Temerin - Telep
Predsednik: Urbán Izabella