You are here

Opštinski Odbor Pančevo

Predsednik: Rancz Károly

Mesni odbor Pančevo
Predsednik: Rancz Károly

Mesni odbor Vojlovica
Predsednik: Biszák Anna