You are here

Opštinski Odbor Novi Kneževac

Predsednik: Újhelyi Nándor

Mesni odbor Majdan - Rabe
Predsednik: Likár József

Mesni odbor Banatsko Aranđelovo
Predsednik: Csejtei Dezső

Mesni odbor Novi Kneževac
Predsednik: Kovács Julianna

Mesni odbor Srpski Krstur - Đala
Predsednik: Kardos András