You are here

Opštinski Odbor Čoka

Predsednik: Balázs Ferenc

Mesni odbor Čoka
Predsednik: Kormányos László

Mesni odbor Vrbica 
Predsednik: Marias Ileana Ela

Mesni odbor Crna Bara 
Predsednik: Pozsár Ottó

Mesni odbor Jazovo 
Predsednik: Urbán Róbert

Mesni odbor Banatski Monoštor 
Predsednik: Barna Károly

Mesni odbor Padej 
Predsednik: Komáromi László

Mesni odbor Sanad 
Predsednik: Nikocsev Gyöngyi

Mesni odbor Ostojićevo 
Predsednik: Törtei János