You are here

Opštinski Odbor Bačka Palanka

Predsednik: Bodor Vladimir

Mesni odbor Bačka Palanka
Predsednik: Borsos Károly

Mesni odbor Čelarevo 
Predsednik: László Dragana

Mesni odbor Tovariševo
Predsednik: Fehér Slađana