You are here

Završetak izborne kampanje u Skorenovcu