You are here

Postavljen kamen temeljac za izgradnju Srpskog kulturnog centra u Morahalomu