You are here

Najava Deklaracije SVM o protivljenju realizaciji projekta izgradnje objekata za smeštaj migrantskih porodica u Subotici