You are here

Prilozi

Uplaćeni prilozi 2012

Uplaćeni prilozi 2013

Uplaćeni prilozi 2014

Uplaćeni prilozi 2015

Uplaćeni prilozi 2016

Uplaćeni prilozi 2017

Uplaćeni prilozi 2018

 

 

UPLAĆENI PRILOZI 2019.

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 30.SEPTEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Puškaš Janoš – 50.000,00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 31.OKTOBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Puškaš Janoš – 55.000,00
Jeras Aniko – 50.000,00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 06. NOVEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Puškaš Janoš – 65.000,00
 

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 18. NOVEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Zombori Čaba – 50.400,00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 25. NOVEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Viček Anamarija – 52,100.00
Bajić Boris – 52,800.00
Kovač Elvira – 49,750,00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 29. NOVEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Jeras Aniko – 57,500.00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 13. DECEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Ladocki Đula – 50,000.00

PREGLED UPLAĆENIH PRILOGA NA DAN 27. DECEMBAR 2019 KOJI PRELAZE IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE

FIZIČKA LICA – IZNOS

Viček Anamarija – 56.600,00
Bajić Boris – 57.600,00
Jeras Aniko – 62.500,00