You are here

Odluka o izboru predsednika

 

Izborna Skupština Saveza vojvođanskih Mađara, 4. maja 2019.godine donela je

 

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
 

Skupština Saveza vojvođanskih Mađara je za predsednika stranke izabrala Ištvana Pastora (Pásztor István) sa prebivalištem u Hajdukovu, Nosa 613.

JMBG: 2008956820039 na mandatni period od četiri godine.

 

Predsednik radnog predsedništva Skupštine
Šandor Egereši