You are here

U drugoj polovini prošle godine su nas uveravali da će novi sistem imunizacije stupiti na snagu prvog januara, i da će svako dete koje je rođeno od decembra 2013., a prvu vakcinu prima ove godine, dobiti petovalentnu vakcinu. Pedijatri tvrde da će deca sa ovim vakcinama biti zaštićena u potpunosti i da je uvođenje ove vrste imunološke zaštite u skladu sa napredkom medicine.

Deca će najverovatnije dobiti vakcinu Pentaxin, koju su već do sada često kupovali roditelji koji nisu želeli da im dete dobije „staromodnu” vakcinu, koja može da izazove i temperaturu, ukoliko nema preke potrebe za njom.

Navodno obe vakcine podjednako dobro štite decu od bolesti, protiv koje se daju. Sa Pentaxinom međutim deca dobijaju vakcinu pet u jedan. Njena prednost je u tome što olakšava proces imunizacije, u potpunosti je bezbedna i manje bolna za decu, pošto je primaju sa jednim ubodom, ne izaziva nikakve reakcije.

Po „starom” deca dobijaju i oralnu vakcinu, za kojom nema potrebe. Navodno je nova vakcina u potpunosti opravdana i dobra, a njeno uvođenje u skladu sa praksom razvijenih zemalja. Naravno, svako može samostalno odlučiti o imunizaciji svoje dece, ali savetuje se redovna vakcinacija.

Dakle, u septembru, šta više, i krajem godine je plan bio da ona deca, koja vakcine primaju na osnovu važećeg pravilnika, na osnovu njega primaju do kraja?! Dok bi se ona rođena u decembru ili kasnije, koja prvu vakcinu primaju ove, dakle 2014. godine, vakcinisala na osnovu novog pravilnika.

U međuvremenu je stigao januar, pa i februar 2014., a od ovog za sada nema ništa. Pentaxin se još uvek plaća. Sada tvrde da će novi pravilnik stupiti na snagu 1. jula i da će se odnositi na bebe rođene od maja. Videćemo.

Ali ovde nije kraj nelogičnostima sa kojima se moramo suočiti na polju zdravstva, tačnije na polju zdravstvenog osiguranja. Jedan od osnovnih ciljeva Zakona o zdravstvenom osiguranju je da se što širim, po mogućstvu svim kategorijama građana obezbede neophodni uslovi za zdravstvenu zaštitu iz sredstava javne potrošnje.

Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite. Nažalost, nije retkost uskraćivanje ili otežano ostvarivanje prava građana iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

U novembru je stupio na snagu Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Njegov cilj je da se poboljša situacija trudnica i porodilja, odnosno maloletnika, a suština da bez obzira na činjenicu da li spomenute kategorije imaju ili nemaju overene zdravstvene knjižice, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Mogu da koriste zdravstvene usluge iako im nisu uplaćeni doprinosi, iliti bez overene zdravstvene knjižice.

Na osnovu odredbi ovog zakona one trudnice, porodilje i deca, koja imaju potrebe za zdravstvenim uslugama, imaju pravo na njih, bez obzira na činjenicu da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu ili ne. Cilj zakona je da obezbedi zdravstveno osiguranje onima, kojima je najneophodnije. Maloletnici, trudnice i porodilje do godinu dana posle porođaja imaju pravo na zdravstvene usluge i bez uplaćenih doprinosa.

Međutim, ovih dana smo na žalost obavešteni da je nekoliko zdravstvenih ustanova u Vojvodini odbilo pružanje zdravstvenih usluga onim trudnicama, koje nisu imale overene zdravstvene knjižice.

Tužno i nečuveno, pošto primena gore navedenog zakona u praksi znači da maloletnici, trudnice i porodilje do godinu dana posle porođaja imaju pravo na zdravstvene usluge, uključujući i pravo na lekove, kao i na refundaciju putnih troškova nastalih prilikom njihovog lečenja. Sve to bez zdravstvenog osiguranja i overene zdravstvene knjižice. Tako stoji u zakonu, ali ponovo imamo probleme sa njegovom primenom.