You are here

Prošle nedelje sam bila u Novom Kneževcu, Neuzinu, Bačkom Gradištu, Senti, Malom Iđošu, Temerinu, Subotici, Bačkoj Topoli, Adi, Vrbici, Kikindi i Novom Bečeju, srela sam se i razgovaralo sa jako puno ljudi.

Postalo mi je jasno da zdravstveni problemi zauzimaju značajno mesto kako među starijim ljudima, tako i u krugu mladih. Mnogi razmišljaju o tome kome da se obrate ako se razbole ili ko će im pomoći kada ostare. Suočavanje sa situacijom u zdravstvu i socijalnoj sferi je nezaobilazno.

Budimo realni. Nije retka situacija da dođe do uskraćivanja ili otežanog ostvarivanja prava građana iz oblasti zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, kao i da kvalitet pruženih zdravstvenih usluga bude nezadovoljavajući, bez obzira što bi pacijentima trebalo da se pruži najbolja moguća medicinska usluga.

Mnogi građani se još uvek suočavaju sa ogromnim problemima, veličina i broj problema u zdravstvu ne ostavljaju prostora za zadovoljstvo.

Tokom prethodnog mandatnog perioda je usvojen npr. Zakon o pravima pacijenata. Tokom skupštinske rasprave smo naglasili značaj prava na prevenciju, u skladu sa kojim zdravstvene ustanove imaju obavezu sprovođenja preventivnih mera, podizanja svesti ljudi i obezbeđivanja zdravstvenih usluga u odgovarajućim intervalima.

Pozdravili smo i činjenicu što žene između 25 i 69 godina života ponovo imaju pravo na preventivni pregled za rano otkrivanje karcinoma dojke i grlića materice na teret Fonda jednom godišnje umesto jednom u tri godine.

Ovaj novi zakon propisuje da se pacijentu garantuje jednako pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim/njenim zdravstvenim stanjem, a sve u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

Jedini problem je što ove mogućnosti nisu prevelike, naprotiv, vrlo su skromne. Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da pacijenti treba da imaju pravo na zdravstvene usluge istog kvaliteta bez obzira na to gde žive.

U tom cilju želimo da u naredne četiri godine korišćenjem stranih i domaćih sredstava povećamo nivo zdravstvenih usluga u vojvođanskim domovima zdravlja i bolnicama.

Poštovanje pacijentovog vremena je jedan od najbolnijih tačaka zdravstva u Srbiji. Očekujemo da u slučaju da ne postoje uslovi da se medicinska mera pruži odmah, pacijent ima pravo na zakazivanje pregleda. Po mogućstvu na što raniji termin, u granicama realnih rokova.

Sa druge strane, nije normalno da bolesnike u zdravstvenim ustanovama skoro svakom prilikom primaju mrzovoljne, neljubazne medicinske sestre ili što se u slučaju da se pregledi zakazuju telefonom, nikad niko ne javlja na telefon; a ako ipak nekim čudom posle nekoliko dana upornog okretanja neka od tih istih neljubaznih sestara digne slušalicu, pregled kod lekara se zakazuje za najmanje nekoliko nedelja, jer ranije ne može da se stigne na red.

Podrazumeva se da kada dođe u zakazano vreme, pacijent mora da čeka bar sat i po, itd. Poznato, zar ne? Zbog toga smo već tražili u prethodnom periodu i tražićemo i dalje da ministarstvo posveti posebnu pažnju kako ovom pitanju, tako i organizaciji posla.

Nedostatak novca ne može da bude izgovor. Verovatno ne košta ništa izgradnja partnerskog odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata.

Nedostatak stručnjaka zbog zabrane dodatnog zapošljavanja u javnom sektoru, zgrade kojima je neophodno renoviranje, malo novca – nažalost, ovo karakteriše trenutno stanje u zdravstvu. Postoji potreba za unapređenjem kako normativnog, tako i faktičkog položaja pacijenata.

Poslanički klub Saveza vojvođanskih Mađara je i u prethodnom mandatnom periodu učestvovao u raspravama o setu zakona iz zdravstva. Podnosili smo amandmane. U narednom periodu ćemo imati još više prilike da utičemo na ove zakone, naročito ako budemo deo vladajuće većine.

Dobro je što su već u prethodnom periodu doneti neki neophodni zakoni. Nadamo se da će se i na terenu što pre osetiti prednosti njihove primene.