You are here

Iako ne postoji specifična, univerzalno prihvaćena definicija „demokratije“, jednakost, sloboda, legitimnost, reprezentativnost i transparentnost su osnovni principi koji su uvek uključeni u njen opis. Ovi principi znače da su svi građani jednaki pred zakonom i da svi imaju ravnopravan pristup vlasti.

Širom centralne i istočne Evrope demokratske institucije se razvijaju iz ruševina neuspelih socialističkih državnih sistema. Višestranački sistem, slobodni izbori, tajno glasanje i drugi aspekti predstavničke vladavine su se brzo razvile od 1989. godine u mnogim zemljama u regionu. Srbija je učestvovala u ovom regionalnom trendu ka demokratiji, ali pod uslovima građanskog rata, koji je bio izuzetno nepovoljan za razvoj institucija i stavova značajnih za nju. Kao rezultat, uspostavljeni su neki od oblika demokratije, dok su drugi bitni elementi, kao što su poštovanje prava manjina i zaštita građanskih sloboda, samo delimično razvijeni.

Međuetnički odnosi i problemi utiču na političke procese, karakter i tok odlučivanja, izgradnju političkih institucija i donošenje ustavnih odredbi, pa čak i očuvanje nekih tradicionalnih principa i institucija demokratije. Situacije se razlikuju, ali ovi problemi rastu kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Prava etničkih grupa, odnosno nacionalnih manjina, danas ne smeju da budu potcenjena ili izostavljena.

Kao konkretizacija principijalne političke obaveze i osnovnih načela, postoje prava i slobode nacionalnih manjina na očuvanje svoje jedinstvenosti, koje uključuju čitav niz prava i mogućnosti, kao što su slobodan izbor i upotreba ličnog imena, korišćenje maternjeg jezika, mogućnosti službene upotrebe jezika nacionalnih manjina ukoliko procenat pripadnika nacionalne manjine dostiže zakonom utvrđeni procenat od ukupnog broja stanovnika, pravo na upotrebu nacionalnih simbola uz istovremeno korišćenje državnih simbola, pravo na obrazovanje na maternjem jeziku u predškolskim, osnovnim i srednjim školama, kada su ispunjeni određeni uslovi, obaveza države da stvori uslove za ostvarivanje ovog prava u skladu sa materijalnim mogućnostima, otvaranje odeljenja na fakultetima za obrazovanje nastavnog kadra za tu svrhu, pravo na određen deo predmeta koji se odnose na istoriju, kulturu i tradiciju nacionalne manjine u školskim programima, učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina u određivanju takvih nastavnih planova i programa, finansiranje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, prava pripadnika nacionalnih manjina na medije ili programe i kulturne institucije na svom jeziku itd.  

Srbiji je potrebna demokratija, ne samo u teoriji, već i u praksi. Kao narodna poslanica poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, osećam da mi možemo da pomognemo razvoj demokratije u ovoj zemlji, kojoj je ona potrebna u velikoj meri, pošto na demokratiju gledam između ostalog, kao na društvenu formu, koja podrazumeva suživot i razgovor u dignitetu, poštovanju i solidarnosti.