You are here

U okviru prigodne svečanosti i uz prisustvo više od sto žena je u subotu, u Senti Ženski Forum SVM-a proslavio 6. godišnjicu osnivanja.

Prvobitni ciljevi Foruma žena SVM-a su izgradnja rodno senzitivnog društva, u kojem će žene na osnovu stručnosti, talenta i ambicija imati odgovarajuće mesto u društvu, u privrednom i političkom životu.

Cilj nam je nadalje podržavanje odabranih uloga žena, njihovo veće društveno priznavanje, odnosno saradnja sa političkim, humanitarnim, nevladinim i drugim srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i sa Ženskom organizacijom Evropske Narodne Partije.

Želela bih da naglasim da je delegacija Foruma žena SVM-a dva puta, najpre na proleće pretprošle, pa na jesen prošle godine posetila Žensku organizaciju Rumunske Mađarske Demokratske Zajednice, pa smo sredinom marta ove godine učestvovale na konferenciji o povećanju političke participacije žena u Budimpešti, na kojoj su političarke Fidesa, RMDSZ-a, MKP-a i SVM-a naglasile značaj saradnje i zajedničkog razmišljanja ženskih organizacija koje funkcionišu u Karpatskom basenu. I na našoj manifestaciji su prisustvovale gošće iz mađarskih stranaka iz Rumunije i Slovačke. Smatramo izuzetno značajnim održavanje kontakata sa njima.

Zadaci Foruma žena SVM-a su razgranati: pažljivo pratimo poteze Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine koje se tiču porodice, podržavamo odluke i akcije, koje poboljšavaju interese porodica i budućih generacija, nadalje, želele bismo da olakšamo usklađivanje uloga žena u porodici, na radu i u javnom životu, i značajnim zadatkom smatramo i detaljnu i kompleksnu političku edukaciju žena. Nadamo se da smo već i sa dosadašnjim radom doprinele promeni stava o negativnoj diskriminaciji žena u društvenom životu.

U proteklih šest godina smo se sastajale na svaka dva meseca. Organizovale smo političke obuke o važnosti ostvarivanja rodne ravnopravnosti, o nasilju u porodici, o problematici zlostavljanja žena. Učestvovale smo na seminarima, sarađivale sa raznim lokalnim i opštinskim nevladinim organizacijama.

Organizovale smo tribine i predavanja na aktuelne teme iz svakodnevnog života građana, promovisale zdravstvene skrining programe, održavale i podržavale akcije humanitarnog i društvenog značaja za sredinu u kojoj živimo. Organizovale smo izlete i druženja najviše radi ohrabrivanja, stimulisanja saradnje i jačanja samopouzdanja žena.

Kao i obično prilikom kampanja, prošlog marta tokom kampanje za parlamentarne izbore, pa i tokom oktobra prilikom priprema za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, članice Ženskog foruma SVM-a su kao aktivistkinje stranke vrlo vredno i savesno radile.

Nadalje, spomenula bih i političku školicu, koju smo održale prošlog leta u Bačkoj Palanci. Bilo je nezaboravno raditi zajedno i družiti se sa ženama iz raznih vojvođanskih opština.

Pored zajedničkog rada, smatram da je najkorisnija bila iskrena međusobna komunikacija: što smo saslušale mišljenja drugih, podelile predloge sa ostalima, podigle timski duh. Tih nekoliko dana je bilo vrlo intenzivno, ali ujedno i veoma korisno. Stvorila se odlična atmosfera za timski rad, kao i obično na sastancima Ženskog foruma.

Što se tiče političkog angažmana žena, izmene izbornih zakona koje su u Srbiji usvojene još pre nekoliko godina su omogućile ravnomernije učešće žena u donošenju odluka i u javnom životu, što mi svakako podržavamo. Naravno da smo svesne toga da kvote nisu najbolje rešenje, ali ih smatramo neophodnom privremenom merom.

Sa stanovišta organizacije, izuzetno je značajan onaj impuls, koji pružaju članice Ženskog foruma, odnosno značajna su i iskustva, podela mišljenja, međusobna komunikacija i briga, iskrenost, što redovno razgovaramo o tome ko šta misli o Ženskom forumu, njegovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Nesporna je činjenica da postoji velika potreba za ženama kako u društvu, tako i u životu, razvoju i radu jedne političke stranke. Cilj nam je da članice Saveza vojvođanskih Mađara budu aktivne i korisne članice zajednice.

Smatram da žena na bitnim pozicijama treba da pomaže i drugim ženama. I da kada već stigne na visoku funkciju, nikako ne sme zaboraviti da je pre svega žena.