You are here

U decembru se svi bave budžetom, pa i mi. Ako gledamo metaforički, budžet je jedna vaga, kod koje su na jednoj strani prihodi, a na drugoj rashodi. Ova vaga bi trebala da bude u ravnoteži, odnosno trebalo bi da trošimo onoliko koliko zarađujemo. Nažalost, u Srbiji situacija nije takva, mi trošimo mnogo više nego što zarađujemo, što znači da postoji veliki budžetski deficit.

Ako pogledamo samo globalne cifre u budžetu, kao što su ukupni prihodi, ukupni rashodi i budžetski deficit, situacija je sledeća: u Zakonu o budžetu za 2014. godinu ukupni prihodi su projektovani u visini od 930 milijardi, a ukupni rashodi iznose 1113 milijardi dinara. Predviđeni budžetski deficit je dakle 183 milijarde dinara, bez obzira na mere štednje koje je Vlada predložila.

Na osnovu člana 184. Ustava Republike Srbije Vojvodini pripada najmanje 7% republičkog budžeta. U istom ovom Ustavu stoji i da bi 3/7 ovog novca trebalo trošiti na kapitalna ulaganja. Ukoliko se ovo ne poštuje, nema dovoljno novca za kapitalna ulaganja.

Savez vojvođanskih Mađara dosledno zastupa vojvođanske interese. Ne menjamo svoja stanovišta. Više puta smo isticali da ćemo se uvek boriti za ona finansijska sredstva koja po Ustavu pripadaju Vojvodini, dakle za 7% budžeta i za tri sedmine, koje treba da se usmere na kapitalna ulaganja.

Ovoga puta situacija nije ni gora, ni bolja nego prethodnih godina. Ipak je sada nešto drugačije, ministar finansija je naime priznao da budžet ne odgovara vojvođanskim interesima.

Sledeće godine nedostaje 16 milijardi dinara da bi se ipoštovalo sedam odsto. Sredstva koja su prethodnih godina prebačena Vojvodini su uglavnom bila transferna, koja pokrajina samo prosleđuje prosveti, lokalnim samoupravama. Na ovaj način ima vrlo malo sredstava za kapitalna ulaganja.

Deo republičkog budžeta koji se odnosi na Vojvodinu zajedno sa sredstvima za kapitalna ulaganja iznosi četrdeset milijardi dinara, što ne odgovara ni izmenjenom Zakonu o budžetskom sistemu, koji vojvođanskih sedam odsto obračunava na osnovu poreskih prihoda, a ne ukupnih prihoda.

Sedam odsto poreskih prihoda je naime 56 milijardi dinara, dakle vojvođanski budžet ne dobija ni onaj deo koji mu pripada prema ovom izmenjenom zakonu. Planirano je da se za kapitalna ulaganja umesto 24 milijarde dinara prebace svega dve milijarde iz Beograda Vojvodini.

Savez vojvođanskih Mađara ni ovom prilikom nije podržao predlog budžeta između ostalog i zbog toga što lokalne samouprave uskraćuje za nove 2 milijarde dinara, a poljoprivredu za nešto manje od 3 milijarde.

Nažalost, i ove godine slično prethodnim smo morali da konstatujemo da smo uskraćeni mi, Vojvođani.