You are here

Bez obzira što je pitanje rodne ravnopravnosti izuzetno značajno, malo ljudi se bavi tom tematikom. Ali koje su to glavne oblasti na kojima se javljaju jasne razlike između muškaraca i žena?  

Žene su na tržištu rada izložene negativnoj diskriminaciji, kod mlađih je planiranje porodice otežavajuća okolnost, a kod žena srednjih godina, njihova deca ili ostale porodične obaveze. Retko im se ukazuje prilika za popunjavanje visokih pozicija. I u politici je još uvek malo žena. Usklađivanje poslovnog i privatnog života je tipičan ženski problem, mada smatram da ovo pitanje na identičan način dotiče i muškarce.

Ubeđena sam da se tokom svojih aktivnosti moramo truditi da savladamo rodnu nejednakost i da pomognemo ostvarenje rodne ravnopravnosti između muškaraca i žena.

Za većinu žena je usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza pravi izazov i najčešći razlog zbog kojeg žene u većem procentu izostaju kako sa tržišta rada, tako i iz društvenog života.  Najpre bi trebalo olakšati povratak majki na posao posle porodiljskog odsustva, odnosno rešiti smeštaj dece u jaslicama, promovisati roditeljsko odsustvo za muškarce.

U Srbiji naime postoji mogućnost da očevi ostanu kod kuće sa svojom decom bez bilo kakvih gubitaka na tržištu rada. Problem je u tome što je sa ovim malo ljudi upoznato, pošto je nizak broj muškaraca koji koriste ovo svoje pravo.

Smatram da je jedno od rešenja za demografsku krizu karakterističnu za celu Evropu, pa i za Srbiju upravo jednakost žena i muškaraca.  

Nesporno je da je jednakost lakše ostvarljiva u zemlji sa stabilnijom privredom. U Švedskoj su na primer pre nekoliko godina učinili obaveznim da određeni deo odsustva radi nege deteta koriste muškarci.

Do sada su nažalost svi pokušaji rešavanja demografskih problema u Srbiji bili bezuspešni, bez obzira na činjenicu da se na osnovu rezultata anketa može ustanoviti da mladi žele decu, kao i da je među omladinom karakterističan vrednosni sistem zasnovan na porodici, ali broj dece u mnogome zavisi i od trenutne privredne i političke situacije.

Kao predsednica Foruma žena SVM-a sam više puta naglasila da naš osnovni cilj treba da bude izgradnja takvog društva, u kojem žene na osnovu svog talenta i ambicija imaju odgovarajuće mesto, kao i podržavanje odabranih uloga žena, i naravno, očuvanje jedinstvenosti porodice.

Broj stanovnika Srbije se konstantno smanjuje. Osnovni razlog za pad broja stanovnika je nizak nivo nataliteta. Uzimajući u obzir obaveze zaposlenih roditelja, potrebno je adekvatnije regulisanje prava na novčanu naknadu tokom porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Za mlade roditelje je izuzetno značajno da sačuvaju svoj posao.

Ali u ovoj zemlji ništa nije lako, naročito kada se radi o nečemu što se retko dešava. Na šta konkretno mislim? Na zahtev za otvaranje odsustva radi nege deteta jednog muškarca. Uopšte nije lako sakupiti neophodne dokumente, a i pošto sve skupi, mora dosta da čeka i na samo odobrenje.

I ova situacija dokazuje da građani vrlo teško ostvaruju svoja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, a da ne pričam o tome da kvalitet pruženih zdravstvenih usluga često nije zadovoljavajući. Čak nas i kod pedijatra često primaju neljubazne medicinske sestre i pošto se pregledi zakazuju telefonom, posle upornog telefoniranja, jedna od istih tih sestara nas uglavnom obaveštava da ponovo nema slobodnih termina.

I šta bi bilo rešenje? Samo ekonomsko osnaživanje porodica. Bogatiji će se verovatno lakše odlučivati za jedno, dvoje, troje, pa možda i više dece, deliti kućne poslove i po potrebi, obratiti se privatnom lekaru.