You are here

Kao što je poznato, naša stranka, Savez vojvođanskih Mađara i žene uključuje u javni život, šta više, motiviše ih da se bave politikom. U skladu sa Statutom SVM-a, članovi koji su u istovetnoj životnoj situaciji i obavljaju slične društvene delatnosti, mogu da formiraju forume. Tako je pre tačno šest godina nastao Ženski Forum Saveza vojvođanskih Mađara. Do danas se već u skoro svim naseljenim mestima gde žive Mađari formiralo odeljenje Ženskog Foruma SVM-a, a 41% članstva stranke čine žene.

Ali šta smo zapravo radile mi, članice Ženskog Foruma SVM-a u proteklom periodu? Sakupljaje smo garderobu, dečije stvarčice, knjige, poklone, bavile se humanitarnim radom, organizovale balove, kulturne manifestacije, obrazovna, zdravstvena, informativna predavanja, učestvovale na političkim obukama, išle na ekskurzije, razgovarale, pomagale jedna drugoj, stranci, zajednici. Organizovale smo više obuka o javnom nastupu, rodnoj ravnopravnosti, protokolu, nasilju u porodici, upravljanju vremenom, održale letnji kamp, debatni klub, vežbale pred kamerom. Informisale smo se i o tome kakva je situacija žena u javnom životu, politici. U međuvremenu se podiglo samopouzdanje žena u stranci i nastala prava prijateljstva između onih iz raznih opština, okruga, pošto smo se u proteklih šest godina redovno viđale na svaka dva meseca na različitim lokacijama.

Obradovale su nas izmene i dopune izbornih zakona, koje su omogućile ravnomernije učešće žena u donošenju političkih odluka i javnom životu. Naravno, svesne smo toga da kvote nisu najbolje rešenje, ali trenutno samo one omogućuju da zaista više nas bude prisutno u javnom životu.  

Nažalost, društvo u kojem živimo još uvek ponekad karakterišu stavovi, navike i ponašanja, koja ometaju žene u javnom životu. Bilo bi značajno osloboditi se predrasuda prema muškim i ženskim rodnim ulogama. Naravno, potrebno je dosta vremena da svima bude jasno da su muškarac i žena potpuno jednaki, ravnopravni, da kućni poslovi mogu da se dele, da ne postoje muška i ženska zanimanja, da žena ne treba da trpi muža nasilnika, da za to nije ona kriva, da i ona slobodno može da se bavi politikom itd.

Žene se suočavaju sa preprekama na više nivoa, počev od kućnih poslova, preko porodičnih obaveza, do još uvek prisustnog kulturološkog stava prema ženama.

Majčinstvo je najlepša stvar na svetu. Prilikom izmena zakona iz sfere socijalnog osiguranja motivisanje rađanja je od izuzetnog značaja. Mora se obratiti posebna pažnja na trudnice i mlade mame, koje rade u poljoprivredi ili su samostalne preduzetnice.

Velika je razlika između Evropskih zemalja po pitanju dužine porodiljskog odsustva i iznosa naknade. Šta više, ima zemalja u kojima postoji zajedničko porodiljsko, odnosno odsustvo radi nege deteta, koje dele oba roditelja. Ženski Forum Saveza vojvođanskih Mađara se zalaže za pozitivan pristup ženama, uzimajući u obzir da zbog dece imaju prekide u građenju svojih karijera. Žene imaju osnovnu ulogu u vaspitanju dece, a posle porodiljskog odsustva se prilikom povratka na tržište rada često susreću sa teškoćama, šta više, imaju manja lična primanja od muškaraca, što na kraju dovodi i do manjih penzija.

Ženski Forum SVM-a je ubeđen da treba prestati sa negativnom diskriminacijom žena na tržištu radne snage. Za trudnice i mlade majke bi bilo izuzetno značajno kada bi se češće primenjivali rad sa skraćenim radnim vremenom ili drugi mehanizmi, naknada tokom porodiljskog odsustva redovno isplaćivala, a situacije, u kojima žene zbog rađanja dece ostaju bez posla, oštro kažnjavale.

Nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti zajednički posao za bolji svet kako za žene, tako i za muškarce i da će Ženski Forum Saveza vojvođanskih Mađara dalje da se širi, jer „Kad žena sama uđe u politiku, mora da se promeni, ali ako hiljadu žena uđe u politiku, menjaju politiku.“ (Mišel Bašle)