You are here

Na osnovu člana 184. Ustava Republike Srbije Vojvodini pripada najmanje 7% republičkog budžeta. Ne mora se biti veliki matematičar da bi se izračunalo da bi ovih 7% trebalo da bude mnogo više. Ali to stoji u važećem Ustavu, koji bi trebalo da se poštuje.  U istom ovom Ustavu stoji i da bi 3/7 ovog novca trebalo trošiti na kapitalna ulaganja. Ukoliko se ne poštuje ova ustavna obaveza, ne postoje izvori iz kojih se grade putevi, renoviraju zgrade kulturnih udruženja, crkve, škole. 

Savez vojvođanskih Mađara se dosledno bori za vojvođanske interese. Na kraju 2009. godine nismo glasali za protivustavan budžet. Sa jedne strane smo ostali potpuno sami, a sa druge su se svi ujedinili protiv nas, ubeđujući javnost da mi destabilizujemo zemlju, namigujemo drugom koalicionom partneru... Ali uopšte nisu bili u pravu. Mi smo samo radili svoj posao.

Ostali narodni poslanici iz Vojvodine u prošlom sazivu nisu imali u vidu interese građana pokrajine. Nikad nismo mogli da računamo na kolege iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ili Demokratske stranke. Naravno, s obzirom na to da se odnos snaga promenio i da su i oni na republičkom nivou sada u opoziciji, do danas im se promenilo ponašanje i što se tiče ovog pitanja, na istom smo stanovištu. Zanimljivo, i na žalost - kasno.

Nije svejedno ni zašto „glavni borac za decentralizaciju” kao ministar ekonomije ili finansija, čak i kao potpredsednik Vlade nije nikad ništa učinio u cilju da Vlada poštuje ustavnu garanciju za finansiranje Vojvodine.

Savez vojvođanskih Mađara će u parlamentu i u budućnosti biti konstruktivna opozicija. Ubeđeni smo, da smo u proteklom periodu dobro uradili što nismo odstupili od naše politike, naročito od toga, da podržavamo isključivo one predloge, koji su u skladu kako sa vrednostima stranke, tako i sa interesima vojvođanskih Mađara.

Mi ne menjamo svoja stanovišta. Za nas je značajno da postignemo da Vlada Republike Srbije prihvati ciljeve vojvođanskih Mađara i da radi na njihovom ostvarenju. Stoga se trudimo da i dalje održavamo dobre odnose sa premijerom, članovima Vlade i predsednikom Republike. Pozicija konstruktivne opozicije nam omogućuje dalju samostalnost. Naravno, i dalje ćemo imati amandmane, predloge, svoje mišljenje.

Dakle, Savez vojvođanskih Mađara ni posle rekonstrukcije Vlade nije postao deo vladajuće većine. Ciljevi Vlade Republike Srbije su uglavnom na mestu, ali koliko će Vlada biti uspešna zavisi od njenih konkretnih koraka i nivoa ostvarenih ciljeva. Ponovo smo razjasnili da smo otvoreni za saradnju, ali isključivo u interesu građana i građanki Vojvodine i Srbije.

Ali vratimo se budžetu. Na žalost, iskusili smo da je bez obzira što je Predlog zakona o budžetu nekoliko puta, uglavnom zahvaljujući našoj borbi bio u skladu sa Ustavom, pokrajina u prethodnih pet godina ostala uskraćena za jedan ceo vojvođanski budžet, a od usvojenih izmena Zakona o budžetskom sistemu je postalo skoro nemoguće i pratiti ovu eksploataciju.

Pre godinu dana, jedan od prvih koraka tada nove Vlade je bio podnošenje predloga rebalansa budžeta. Mi smo tada glasali protiv njega, pošto je bio nepovoljan za Vojvodinu. Bez obzira što se činilo da će se ostvariti 7% koji pripadaju Vojvodini, to nije bilo dovoljno. Iznos sredstava je naime svake godine manje više ispoštovan, ali je njegova struktura neodgovarajuća, 90% čine transferna sredstva, što rezultuje time da je vrlo malo novca za kapitalna ulaganja u pokrajini.

Još jednom bih naglasila, na osnovu važećeg Ustava 3/7 onih 7% bi trebalo da čine sredstva za kapitalna ulaganja. Glasali smo i protiv izmena Zakona o budžetskom sistemu. Naime, izmene ovog zakona su izuzetno opasne, pošto onemogućavaju izračunavanje iznosa sredstava koja pripadaju Vojvodini.

Podneli smo i amandman u vezi ovog pitanja, koji je na žalost, odbijen. Novčana sredstva namenjena Vojvodini su od tada niža od onih, propisanih Ustavom.

Šta zapravo većinske stranke misle o nama? Kao što znamo, u kampanji, svi „maze” vojvođanske Mađare, međutim, tokom rasprave u Narodnoj skupštini mnoge stvari postanu jasnije. Dakle, ko zastupa interese Vojvođana?