You are here

Bez rešavanja manjinskog pitanja nema stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mi u SVM-u smatramo da je bez unošenja raznih formi autonomije u pravni sistem takođe nemoguće stvoriti stabilnost na Zapadnom Balkanu. Pre četiri godine smo krenuli na jednom putu, započet je jedan proces, na koji može da se gradi.

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine je parlament vojvođanskih Mađara. Donošenje Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina je veliki rezultat Saveza vojvođanskih Mađara.

Lista Mađarske Sloge, koja je podržana od strane SVM-a je pre tri i po godine osvojila tročetvrtinsku većinu na izborima. Kao što je poznato, u radu Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine pored intelektualaca, crkvenih zvaničnika, predstavnika nevladinog sektora učestvuju i političari SVM-a.

Možemo biti ponosni na rad Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, pošto je svakodnevnicu vojvođanskih Mađara već obogatio mnogobrojnim programima.

2009. godine je usvojen Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojem konstantno posvećujemo posebnu pažnju. Vodimo računa da se ovlašćenja nacionalnih saveta koja su sadržana u ovom zakonu ne smanjuju donošenjem novih.

Nacionalni saveti su dakle uspeli da se ubace u pravni sistem Srbije, i kao što je predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine naglasio prošle nedelje u Beogradu tokom svog predavanja "na mnogim mestima su uspeli da pomere sa mrtve tačke takve decenijske probleme, koje mađarsko predstavništvo ranije nije bilo u stanju da reši".

Kod donošenja, odnosno izmena i dopuna budžeta, vodimo računa i o finansiranju nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ovo je neophodno u cilju njihovog nesmetanog funkcionisanja.

Značajan deo strateških planova je već ostvaren, ali za prave i trajne rezultate, odnosno strukturne promene je neophodna neprekidnost, pa bi zbog toga i u slučaju nacionalnih saveta nacionalnih manjina bilo značajno da nastave da grade započeto.

Ovo je možda jedan od mojih poslednjih blogova pre porodiljskog odsustva. Sledećeg proleća izlazimo na birališta, zbog toga ovoga puta pišem o ovome. Naime, postizanje dobrog izbornog rezultata je moguće jedino ako radimo u svim fazama kampanje.

Smatram da je naš zadatak isti kao i inače, dakle da komuniciramo sa građanima i da im prenesemo našu političku poruku. Ova poruka će se malo menjati kako se budu približavali izbori, pošto će tada već biti potrebno naglasiti i značaj izlaska glasača na birališta. Ubeđivanje birača da je naša lista najbolja, postaje uzaludno, ako na dan izbora ne izađu na birališta i ne glasaju.

Mnogi misle da njihov glas nije bitan, ali nisu u pravu, nije tako. Zbog toga moramo da im dokažemo da je njihova podrška od izuzetnog značaja. 

Dakle, sledeće godine su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, što je ponovo jedno novo odmeravanje snaga. Za njegovu uspešnost postoje svi uslovi, naime rezultati iza nas, kao i posao koji je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine i SVM izvšavao u proteklom periodu i koji planira da nastavi, služe ovom cilju.

Sigurna sam da je posle događaja iz proteklog perioda svima postalo jasno da su one političke snage, koje su probale da zastupaju manjinske interese u velikim strankama, zakazale. Manjinske zajednice mogu da očekuju rezultate jedino ako stanu iza svojih ciljeva i izaberu nas.

Izbori za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine su jako bitan događaj, naime tada možemo da dokažemo da postojimo, tada možemo da učestvujemo u formiranju naše sudbine. Na izborima sledeće godine će se odlučiti: da li ćemo stvoriti mogućnost sebi da nastavimo započet proces izgradnje naše zajednice i pokazivanja napred.

Da bi naši interesi bili zastupljeni i politički napori uspešni, potrebno je samo toliko da ostvarimo dobar rezultat na izborima. Svi mi zajedno.

Zbog toga učestvujmo na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014. u što većem broju i glasajmo za listu, koju podržava SVM. Hajde da doprinesemo daljem razvoju naše zajednice.