You are here

Ovo je moj poslednji blog u kampanji. Za nekoliko dana izlazimo na birališta, tako da ću ovoga puta pisati o poslednjoj fazi kampanje. Naime, postizanje dobrog izbornog rezultata je moguće jedino ako radimo u svim fazama kampanje.

Smatram da je zadatak nas, kandidata i sada isti kao i u kampanji uopšte, dakle da  komuniciramo sa građanima i da im prenesemo političku poruku stranke. Ova poruka se malo menja kako se približavaju izbori, pošto je sada već potrebno naglasiti i značaj izlaska na birališta.

Ubeđenje birača od nekoliko nedelja da je naša stranka najbolja, kao i da je naš program najbolji postaje uzaludno, ako na dan izbora ne izađu na birališta i ne glasaju. Mnogi misle da njihov glas nije bitan, ali nisu u pravu, nije tako. Zbog toga moramo da im dokažemo da je njihova podrška od izuzetnog značaja. 

Ako političku kampanju uporedimo sa prodajom nekog proizvoda i ako u ovom slučaju građanima „prodajemo” izborni program, onda je dan izbora jedini dan, kada je moguće izvršiti ovu „prodaju”. Zbog toga je značajno da toga dana građani budu dovoljno motivisani da „kupe naš proizvod”. Krajnji rok cele kampanje je zatvaranje biračkih mesta. Do tada svakako moramo da ubedimo građane da izađu da glasaju. Zajednički cilj nam je dakle da svi izađu na birališta.

Dakle, u nedelju su izbori, što predstavlja veliko odmeravanje snaga kako za sve, tako i za nas. Smatram da je značajno da budemo dobro zastupljeni na republičkom nivou, dakle u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da kao osetna politička snaga budemo u mogućnosti da naše glasove na najbolji mogući način iskoristimo za ostvarivanje naših programskih ciljeva prilikom kasnijih koalicionih dogovora.

Za ovo postoje svi uslovi, naime rezultati iza nas, kao i posao koji je SVM izvšavao u proteklom periodu i koji planira da nastavi, služe ovom cilju. Sigurna sam da je posle događaja iz proteklog perioda svima postalo jasno koliko uspešna može da bude jedna samostalna, manjinska i regionalna politička snaga, i da su snage, koje su probale da zastupaju regionalne, vojvođanske interese u velikim strankama, podbacile. Zbog toga se nadam da danas već svi znaju da smo potpuno usamljeni u zastupanju vojvođanskih interesa.

Naša zajednica može da očekuje rezultate jedino ako stane iza svojih ciljeva i izabere jedinu pravu vojvođansku opciju. Naime oni ostali Vojvođani, koji su bili aktivni u okviru velikih stranaka, se zapravo u Beogradu nisu zalagali za vojvođanske interese.

Vojvođani  treba da razumeju da će jedino daljim jačanjem Saveza vojvođanskih Mađara biti zaista zastupljeni i vojvođanski interesi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zbog toga su za nas ovi izbori veoma značajni.

Izbori su jako bitan događaj za nas, naime tada možemo da dokažemo da postojimo, tada možemo da učestvujemo u formiranju naše sudbine. 16. marta će se odlučiti: da li ćemo stvoriti mogućnost sebi da nastavimo započet proces, kojim gradimo našu zajednicu i gledamo u budućnost.

Da bi naši interesi bili zastupljeni, a politički napori Saveza vojvođanskih Mađara uspešni, potrebno je samo toliko da ostvarimo dobar rezultat na izborima 16. marta. Svi mi zajedno.

Zbog toga učestvujmo na izborima u što većem broju i glasajmo za SVM. Hajde da doprinesemo da 16. mart bude pravi preporod za našu zajednicu.