You are here

Nekoliko nedelja nisam pisala blog. Jedan od glavnih razloga za to je što se 4. oktobra rodio naš sin, Viktor. Prošlih nedelja se međutim na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije našao predlog zakona, koji se odnosi na decu, trudnice i porodilje.

Kada smo pre nekoliko meseci usvojili izmene i dopune Zakona o radu, naglasila sam da se njima poboljšava položaj trudnica i mladih majki. Ove izmene su se pre svega odnosile na zabranu davanja otkaza radnicama kako za vreme trudnoće, tako i za vreme porodiljskog odsustva.

Jedno od najvažnijih pitanja za žene je kako uskladiti poslovne i porodične obaveze. U nekim zemljama Evrope postoji podeljeno porodiljsko odsustvo između oba roditelja, dok toga u drugima nema. Smatram da je idealno rešenje adekvatno plaćeno porodiljsko odsustvo, koje bi delila oba roditelja. Svi treba da podržimo žene i tražimo pozitivne mere u njihovu korist, kako bi se uzele u obzir pauze u njihovim karijerama izazvane porodičnim obavezama. Žene igraju osnovnu ulogu u podizanju dece i zbog problema prilikom povratka na tržište rada, imaju niža primanja od muškaraca.

Kada smo već kod pozitivnih mera, prošle nedelje je usvojen Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. I njegov cilj je da se poboljša situacija trudnica i porodilja, odnosno dece, a suština da će od sada bez obzira na činjenicu da li spomenute kategorije imaju ili nemaju overene zdravstvene knjižice, imati pravo na zdravstvenu zaštitu. Moći će da koriste zdravstvene usluge iako im nisu uplaćeni doprinosi, iliti bez overene zdravstvene knjižice. Savez vojvođanskih Mađara je naravno podržao ovu inicijativu. Ovo je bio jedan od retkih predloga, koji je podržan od strane svih poslaničkih grupa.

Na osnovu odredbi ovog zakona one trudnice, porodilje i deca, koja imaju potrebe za zdravstvenim uslugama, imaće pravo na njih, bez obzira na činjenicu da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu, iliti zdravstveno osiguranje, dakle bez obzira na to da li su im uplaćivani doprinosi ili ne. Cilj zakona nije da brani nesavesne poslodavce, koji ne plaćaju doprinose, već da obezbedi zdravstveno osiguranje onima, kojima je najneophodnije. Od sada će dakle deca ispod 18 godina, trudnice i porodilje do godinu dana posle porođaja imati pravo na zdravstvene usluge i bez uplaćenih doprinosa.

I ovom prilikom je na žalost ostalo otvoreno pitanje žena koje su na održavanju trudnoće. Njih tretiraju kao da su bolesne i isplaćuje im se samo 65 posto plate. I u ovim slučajevima nije svejedno da li trudnica živi u Beogradu ili u nekom drugom gradu. Neke lokalne samouprave naime iz svojih budžeta isplaćuju preostalih 35% plate trudnica koje su na održavanju trudnoće. Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da bi ovo pitanje trebalo da se reši na nacionalnom nivou, da sudbina i dobrobit trudnica ne zavisi od toga u kom gradu žive.

Ponovo smo učinili jedan korak, ali je i dalje neophodno ekonomsko osnaživanje žena. Bogatije će se naime sigurno mnogo lakše odlučivati za više dece.