You are here

Učešće pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu jedne zemlje je vrlo značajno. Za manjine, veće učešće u političkom životu znači povećanje stepena predstavljenosti u raznim telima, čime se povećava njihova uključenost u društvo i olakšava zaštita interesa.

Učešće u političkom životu i predstavljenost nacionalnih manjina utiče ne samo na ostvarivanje njihovih prava i zaštitu interesa, već i na stabilnost samog društva. 

Mehanizmi koji obezbeđuju adekvatniju predstavljenost nacionalnih manjina imaju značajnu ulogu u ostvarivanju njihovih prava, omogućavaju adekvatnije političko predstavljanje, samim tim i bolje formulisanje interesa.

Manjine mogu biti organizovane u svoje stranke i predstavljene preko njih, ali u određenom broju predstavnici nacionalnih manjina mogu da se nađu i na listama većinskih stranaka, mada samo formalno, na papiru.

Formalno, jer je jako malo njih na sigurnim pozicijama na republičkim listama drugih stranaka, koje im omogućuju ulazak u parlament.

Svrha političkih stranaka nacionalnih manjina je predstavljanje i zaštita interesa manjine koje zastupaju, a manjinama je definitivno mnogo lakše kada imaju sopstvene stranke i kandidate na izborima.

Političke stranke nacionalnih manjina dale su veliki doprinos političkim promenama, smeni režima, izboru prvog demokratskog predsednika Jugoslavije, prve demokratske vlade, potom izboru demokratskog predsednika Srbije. I svi su svesni toga. A stranke nacionalnih manjina su svesne da je za realizaciju ciljeva neophodna saradnja sa većinskim strankama. Ali, samo posle izbora.

Osnovni zadaci manjinskih stranaka su stvaranje zajednice, zaštita prava i zastupanje interesa, saradnja sa većinskim narodom, održavanje i razvoj veza sa matičnom zemljom,  regionalne težnje, održavanje i razvoj institucija zajednice. Zadatak manjinske politike je pored očuvanja društvenih i kulturnih karakteristika zajednice, i obezbeđenje njenog materijalnog  blagostanja.

Većina teško, a ponekad uopšte ne razume probleme manjina, ali bez obzira na to političari iz većinskih stranaka pokušavaju da ubede sve da samo velike stranke mogu da ostvare interese građana, a onda ne govore u interesu Mađara, nemaju amandmane vezane za manjinska pitanja. Šta više, vrlo retko nas podržavaju kada govorimo npr. o sudovima, železnici ili o bilo kom drugom pitanju značajnom za vojvođanske Mađare. 

Mi smo više puta dokazali da u parlamentu zaista zastupamo interese onih, koji su glasali za nas, naime nikada nismo glasali ni za jedan zakon, koji bi bio u suprotnosti sa interesima građana i građanki Vojvodine.

SVM smatra da je jedini mogući pravac put evroatlantskih integracija, naime ne postoji nijedna bivša socijalistička zemlja, koja se pre članstva u Evropskoj uniji nije  priključila NATO-u. Nije na odmet ni da bi se na taj način povećala i sposobnost zemlje za privlačenjem kapitala. 

I ono što takođe ne sme da se zaboravi – potrebno je da se poštuju doneti zakoni, naime, to je osnovni uslov izgradnje pravne države – a poštovanje pravne države i stopa direktnih investicija su usko povezane.

Naša stranka, Savez vojvođanskih Mađara je stranka nacionalne manjine, drugačija od ostalih, pošto zastupanje interesa vojvođanske mađarske zajednice smatra bar toliko značajnim, koliko i druga državna pitanja. Jer smo i mi ravnopravni građani ove zemlje.