You are here

Osnovni zadaci manjinskih stranaka su stvaranje zajednice, zaštita prava, zastupanje interesa, saradnja sa većinskim narodom, regionalne težnje, kao i održavanje i razvoj institucija zajednice.

Uvereni smo da je istovremeno zadatak manjinske politike pored očuvanja društvenih i kulturnih karakteristika zajednice, i obezbeđenje njenog materijalnog blagostanja.

Zbog toga će Savez vojvođanskih Mađara u prvoj godini novog skupštinskog saziva pokrenuti sveobuhvatan program ekonomskog i regionalnog razvoja, čiji je cilj da pruži odgovore na sve veću nezaposlenost, socijalna i egzistencijalna pitanja, kao i na realan problem emigracije.

Finansijsku osnovu za ostvarenje ovog programa ćemo obezbediti iz stranih donacija, odnosno fondova Evropske unije.

Političari iz većinskih stranaka često pokušavaju da ubede sve da samo velike stranke mogu da ostvare interese građana. U kampanji čak govore na jeziku manjine, ali posle izbora kao i uvek zaborave svoja obećanja.

Narodni poslanici ostalih stranaka u proteklom periodu u Narodnoj skupštini Republike Srbije nisu govorili u interesu mađarske nacionalne zajednice, nisu imali ni amandmane vezane za manjinska pitanja. Što je najgore, nisu nas podržali ni kada smo govorili o bilo kom pitanju značajnom za vojvođanske Mađare.

Mi smo više puta dokazali da u parlamentu zaista zastupamo interese onih, koji su glasali za nas. Za razliku od ostalih, više puta smo dokazali da zastupanje interesa Vojvođana ne može da predstavlja predmet kompromisa, pošto ni u prošlom mandatnom periodu nismo glasali ni za jedan zakon, koji je bio u suprotnosti sa interesima Vojvođana.

Od donošenja Ustava nije postojala volja ni za proširenje vojvođanske autonomije, ni za pravičnu podelu budžetskih prihoda. Jedan od prvih zadataka nove skupštinske većine treba da bude potvrđivanje novog Statuta AP Vojvodine, izmena Zakona o nadležnostima pokrajine i konačno, donošenje Zakona o finansiranju Vojvodine.

Spomenula bih svega nekoliko naših rezultata iz proteklog mandatnog perioda: usvajanje skupštinske deklaracije o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944-45. godine; osnovni sudovi u Bečeju i Senti su ponovo postali samostalni; smanjili smo prag kažnjavanja za sitne krađe sa 15 na 5 hiljada dinara; otvoren je novi granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom.

Izgradili smo raznovrsan odnos sa institucijama i zemljama članicama Evropske unije i Saveta Evrope. Zahvaljujući tome su se pitanje autonomije Vojvodine i problemi mađarske zajednice mogli pojaviti u parlamentarnim dokumentima evropskog ranga.

Cilj SVM-a je da zakoni o obrazovanju, kulturi i medijima poštuju dostignuta prava pripadnika nacionalnih manjina.

Za SVM je neprihvatljivo da državljani Evropske unije od 2017. godine mogu bez ograničenja sticati pravo svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Zbog toga smo inicirali da se još u ovoj godini usvoji izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojom bi se zaštitili interesi vojvođanskih paora.

U skladu sa našim izbornim programom iz 2012. godine, za SVM je od posebnog prioriteta stvaranje pravnog okvira za obrazovanje odraslih. Srbija je sada po prvi put dobila Zakon o obrazovanju odraslih.

Veliki je korak da se slično drugim evropskim zemljama i u pravnom sistemu Srbije konačno pojavio ovaj zakon kojim država priznaje i neformalno obrazovanje. Istovremeno je izuzetno značajno da cilj ovog pravnog akta ne bude samo da što više ljudi završi osnovnu školu, već i da pruža pravu prekvalifikaciju radi smanjivanja nezaposlenosti.

Nije na odmet ni da doneti zakoni treba da se poštuju, naime, to je osnovni uslov izgradnje pravne države – a poštovanje pravne države i stopa direktnih investicija su usko povezane.

Dakle, šta je rešenje? Ukoliko 16. marta što više nas izađe na glasanje i svojim poverenjem nagradi SVM, ova stranka će se i dalje hrabro, ali odgovorno boriti za sve nas i za Vojvodinu.