You are here

Tema govora: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica

Pred poslaničkom grupom Saveza Vojvođanskih Mađara, voleo bih odmah na početku da istaknem, da Savez Vojvođanskih Mađara u punoj meri podržava ovaj predlog skupštinske odluke.

Smatramo da ravnopravnost u punom smislu te reči, u jednom društvu, upravo se zasniva na podjednakim šansama za svakog pojedinca.

Prijemni ispit (odnosno ispit za proveru skolonosti i sposobnosti) na jezicima nacionalnih zajednica je prvi korak ka ovoj ranopravnosti što se visokog školstva tiče. Osnovno i srednje obrazovanje (u većini slučajeva nacionalnih zajednica)  je rešeno, tj. obezbeđen pristup za pojedince određene nacionalne zajednice za učenje na maternjem jeziku u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Dok prisup visokoškolskim ustanovama za nacionalne zajednice u Autnomnoj Pokrajini Vojvodine prestavlja problem i dolazi do NERAVNOPRAVNOSTI između nacionalnih zajednica, jer su ove ustanove visokog obrazovanja pristupne (skoro isključivo) na jeziku većinske nacionalne zajednice u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine.

Dozvolite da uzmem primer iz moje nacionalne zajednice:

Polazeći od stanja vojvođanskih mađara u visokom obrazovanju Vojvodine, uočljive su razlike: udeo studenata mađarske nacionalnosti u vojvođanskoj populaciji između 20 i 35 godina života je upola manji u odnosu na % studenata u istoj starosnoj grupi cele vojvođanske populacije (udeo studenata mađarske nacionalnosti je 5,6%, dok udeo vojvođana 11,5%).  Ako pogledamo procenat studenata mađarske nacionalnosti u ukupnom kontingentu (tj. broju) studenata u Vojvodini, možemo konstatovati da je to svega 6%, dok % vojvođanskih mađara u etničkoj strukturi Vojvodine iznos 13%. (opet upola manje) Ako pogledamo broj studenata mađarske nacionalnosti u ukupnom broju od 5.000 studenata, 30% ovog kontingenta studira u Mađarskoj, jer se visoko obrazovanje u Vojvidini od strane nacionalne zajednice vojvođanskih mađara tretira kao jedna BARIJERA (pre svega jezička barijera) a ne KAO ŠANSA za razvoj pojedinca, za ljudskih resursa jednog društva, jedne multietničke zajednice.    

Prema tome, polaganje prijemnog ispita na maternjem jeziku je bitno ne samo zbog toga što se to odvija na maternjem jeziku pojedinca, već uspešno odnosno neuspešno polaganje prijemnog ispita povlači sa sobom i ravnopravnost ili neravnopravnost u pristupu besplatnom obrazovanja, budžetskim mestima, i ostalim vidovima studenstkog standarda).

Iz izveštaja o „informaciji o upisu studenata u visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i na fakultete univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini, sa posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih zajednica – za polaganje prijemnog ispita na maternjem jeziku se opredelilo ukupnon 620 učenika. 74% učenika je prijemni ispit polagao na mađarskom jeziku, 14% na albanskom jeziku, 6% na rumunksom, i po 2% na slovačkom, rusinskom i romskom jeziku.  

Vojvodina je jedna multietnička zajednica, koja podržava ravnopravnost u svim segmentima društva i mišljenja smo da je obrazovanje, kao najvažniji oblik socijalizacije pojedinca, i važan oslonac u očuvanju nacionalnog identita jedne zajednice, treba da se zasniva na principima i praksama multijezičnosti u vojvođanskom društvu, uz podjednakog tretmana svih potencijalnih studentkinja i studenata Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Prema tome, ja Vas molim i pozivam kao prestavnik jedne od nacionalnih zajednica da podržavanjem ovog predloga skupštinske odluke, obezbedimo ravnopranvost u prvom koraku ka visokom obrazovanju za sve nacionalne zajednice na teritoriji naše Vojvodine!