You are here

Tema govora: Izveštaj pokrajinskog ombudsmana za 2012. godinu

Poštovani podpredsedniče skupštine APV, dame i gospodo pokrajinski poslanici, na samom početku govora treba da istaknem da će poslanička grupa SVM podržati ovu tačku dnevnog reda jer na osnovu izveštaja ombudsmana za 2012. godinu možemo zaključiti da je ova veoma bitna institucija svoje ciljeve i zadatke obavila na najvišem nivou.

Kada sam rekao da se radi o veoma važnoj i bitnoj instituciji pre svega sam mislio na to da ombudsman u svim zemljama gde ta institucija postoji, u ime skupštine obavlja kontrolu nad primenom zakona i štiti ljudska prava. Tako je i u APV od donošenja Odluke o pokrajinskom ombudsmanu. Želim da podsetim poslanike da je u AP Vojvodini ombudsman obavezan organ još od 2002. godine. Prema važećoj odluci Ombudsman je nezavisan pokrajinski organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa uprave i organizacija i privrednih društava koja vrše javna ovlašćenja. Ombudsman se stara i o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.

Želim da kažem i to da je izveštaj pokrajinskog ombudsmana svojevrstan lakmus papir koji pokazuje kakvo je stanje u našem društvu, kakva je saradnja organa uprave koje imaju obavezu da sarađuju sa ombudsmanom. Na osnovu izveštaja imam utisak da je bilo dosta problema i da treba poraditi na tome da ovu značajnu instituciju ozbiljnije shvate određeni državni i pokrajinski organi.

Međutim, želeo bi da iskoristim priliku i da ukažem na neke nedostatke koje bi trebalo da rešimo zajedničkim naporom. Npr.:

Na osnovu prezentovanih podataka, može se zaključiti da udeo pripadnika mađarske nacionalne zajednice među zaposlenima u pokrajinskim organima vlasti čini svega 6% što je skoro upola manji od onog broja koliko čine u ukupnom broju stanovnika u APV. Sličan odnos može se uočiti i u slučaju slovaka. Moram da kažem i to da po našem mišljenju osim nacionalne pripadnosti važan je uslov za kvalitetan rad pokrajinskih organa i poznavanje jezika manjinskih nacionalnih zajednica.

Treba da ukažem i na to da pojedini pokrajinski sekretarijati kao i sama institucija ombudsmana ne poštuju u potpunosti taj deo statuta APV koji se odnosi na službenu upotrebu jezika jer svoje internet stranice ne objavljulju na jezicima nacionalnih zajednica.

Pored navedenog želeo bi da skrenem pažnju instituciji Ombudsmana i na to da pojedini pokrajinski sekretarijati krše navedeni deo statuta i po pitanju objavljivanja konkursa na jezicima nacionalnih manjina u štampanim medijima koje se štampaju na jezicima manjina koji su u službenoj upotrebi u Vojvodini.

I na kraju, još jednom da istaknem da poslanička grupa SVM ocenjuje izveštaj Ombudsmana za 2012. godinu izuzetnim i sveobuhvatnim, stoga će naši poslanici glasati za isti.