You are here

Iskoristila sam mogućnost slobodne debate da govorim o povećanom značaju Saveta Evrope (47 zemalja članica, Srbija član od 2003.) za Srbiju. Pošto je priključenje Evropskoj Uniji osnovno opredeljenje Srbije, usvojene su brojne reforme na polju vladavine prava, demokratije i ljudskih prava. U svom govoru sam se fokusirala samo na poglavlje 23. pristupnih pregovora, tačnije na prava nacionalnih manjina. 

Poštovanje i zaštita manjina je važan kriterijum priključenja Evropskoj uniji. Međutim, evropski standardi za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina su najpre postavljeni Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope iz 1995.godine. Savezna Republika Jugoslavija je 3. decembra 1998. godine potvrdila ovu konvenciju.

Republika Srbija kao naslednik međunarodno-pravnog subjektiviteta i međunarodnih dokumenata SRJ podleže monitoringu Saveta Evrope. Savetodavni komitet Saveta Evrope je u dosadašnjem periodu usvojio tri mišljenja (2003., 2009. i 2014. godine) o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Srbije. Najsvežije, treće mišljenje Savetodavnog komiteta od 23. juna 2014. godine sadrži ukupno 47 preporuka za poboljšanje položaja nacionalnih manjina

Države članice Evropske unije su na predlog Evropske komije 24. jula 2014. godine usvojile Skrining izveštaj za poglavlje 23. (Pravosuđe i osnovna prava) sa preporukama čije je ispunjenje neophodno za otvaranje pregovora o poglavlju 23.

U oblasti osnovnih prava od Republike Srbije se očekuje usvajanje Posebnog akcionog plana o primeni manjinskih prava najkasnije do kraja 2015. godine i to, uzimajući u obzir preporuke koje sadrži Treće mišljenje Savetodavnog komiteta Saveta Evrope. Usvajanje ovog akcionog plana dokazuje povećani značaj Saveta Evrope za Srbiju.

Smatrala sam da je značajno da prilikom svog obraćanja u plenumu PSSE naglasim da je posle poslednjih izbora u Srbiji podrška evropskim integracijama među parlamentarnim strankama 100%.

Za nas, predstavnike nacionalnih manjina koje žive u Srbiji je pitanje zaštite nacionalnih manjina i ostvarivanje njihovih prava od izuzetnog značaja i velike važnosti za Srbiju. I mi, kao članovi naše stalne delegacije sa velikim zadovoljstvom konstatujemo vezu između našeg rada u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i evropskih integracija zemlje.

U utorak popodne sam takođe učestvovala u spoljenoj raspravi o izveštajima o Dobroj upravi i unapređenom kvalitetu obrazovanja, kao i o Jačanju položaja stručnog obrazovanja i obuke, dok ću u petak kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Evropske narodne partije učestvovati u raspravi o izveštaju o Optimalnoj zaštiti od kancera dojke širom Evrope.