You are here

Prošle nedelje je Nacionalni savet Mađara predstavio radnu verziju Demografskog Akcionog plana, rodio se britanski prestolonaslednik, ali najviše ipak zbog toga što i ja sama gazim pretposlednji mesec trudnoće i što ću po svemu sudeći krajem septembra na svet doneti jednog malog dečaka, ovonedeljni blog je inspirisan ovom temom.

Do sada su nažalost svi pokušaji rešavanja demografskih problema u Srbiji bili bezuspešni. Nije tajna da ovi teški demografski problemi ne muče samo nas Mađare, već i ostale nacionalne zajednice koje žive sa nama.

Nacionalni savet Mađara i po ovom pitanju rešenje vidi u zajedništvu. Na osnovu njihovog predloga potrebna je pomoć i promena svesti lokalnih samouprava, nevladinih organizacija, škola, crkvi, ali i medija i drugih društvenih aktera. Tamaš Korhec, predsednik Nacionalnog saveta Mađara je naglasio društveni značaj majki, kao i neophodnost posvećivanja pažnje podršci velikim porodicama, majkama sa malom decom i trudnicama, kao i povećanja njihovog prestiža u društvu.

Sa radošću sam primila vest da se na osnovu SWOT-analize objavljene u Akcionom planu može ustanoviti da mladi žele decu, među omladinom karakterističan je vrednosni sistem zasnovan na porodici, poštuje se institucija braka, ali na žalost broj dece u mnogome zavisi i od trenutne privredne i političke situacije. Vojvođanski Mađari su prijateljski nastrojeni prema porodičnim vrednostima, ali se to u manjoj meri odražava na radna mesta, mesne zajednice i medije – zaključili su članovi radne grupe.

Upravo iz ovih razloga strateški programi i mere ciljaju najpre lokalne samouprave, odnosno predstavljaju predloge za rad vojvođanskih medija, nevladinih organizacija, crkvi i javnih ustanova kod kojih je Nacionalni savet Mađara suosnivač. Smatram vrlo dobrim predlogom što bi adolescente pripremali na osnivanje porodice, majčinstvo kroz školske radionice. Nadalje, u Akcionom planu se nalazi i priprema i održavanje internet stranice, pošto većina mladih danas informacije uglavnom dobija sa interneta. Prema planovima, ova stranica bi sadržala pravne akte o podršci porodicama, rezultate demografskih istraživanja, kontakte stručnih savetovališta, odnosno sve ostale informacije koje se tiču porodice i dece.

Kao predsednica Foruma žena SVM-a bih volela da naglasim da je sve ovo u skladu sa našim ciljevima koji su između ostalih sledeći: izgradnja rodno senzitivnog društva, u kojem će žene na osnovu svoje stručnosti, talenta i ambicija imati odgovarajuće mesto kako u društvu, tako i u privrednom i političkom životu, kao i podržavanje odabranih uloga žena (materinstvo, rad, društveni život, nauka, kultura), očuvanje jedinstvenosti porodice, itd.

Najznačajniji zadaci su nam sledeći: konstatno praćenje akcija Vlade Republike Srbije koje se tiču porodica, podržavanje odluka i akcija koje poboljšavaju interese istih, ali i budućih generacija, izrada programa za usklađivanje uloga žena u porodici, na radnom mestu i u javnom životu, kao i koordinacija aktivnosti, koje poboljšavaju položaj žena u društvu.

Smatramo da je prilikom izmena zakonskih propisa o socijalnom osiguranju neophodno u prvi plan staviti motivisanje rađanja, pošto je jedan od najvećih problema svih nas da se broj stanovnika Srbije, a među njima i vojvođanskih Mađara, konstantno smanjuje. Osnovni razlog za pad broja stanovnika i za starenje populacije je nizak nivo nataliteta. Zbog ovog svakako pozdravljamo izradu gore spomenute strategije za potsticanje rađanja i zaustavljanje depopulacije.

Porodica je osnovna ćelija društva. Samo one prodice koje su uravnotežene i svesne svog cilja su sposobne za izgradnju zdravog društva. A kakva je uloga žene u okviru porodice? Žena obezbeđuje zajedništvo i nudi toplinu članovima porodice. Ovo je opšte poznata činjenica, ali tužna realnost je zapravo ta da je dece sve manje, da se žene sve kasnije odlučuju na rađanje i da mnoge moraju da biraju između karijere i porodičnih obaveza.

Uzimajući u obzir obaveze zaposlenih žena, potrebno je adekvatnije regulisanje prava na novčanu naknadu tokom porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Za trudnice i mlade majke je izuzetno značajno da sačuvaju svoj posao. Materinstvo nikako ne sme biti izvor diskriminacije.