You are here

Nyilas Mihály

Nyilas Mihály

1962-ben született Oromon. Tanulmányait szülőfalujában (Kis Ferenc Általános Iskola), Szabadkán (Svetozar Marković középiskola, jogi szak), majd pedig a tartományi székvárosban (Újvidéki Egyetem Jogi Kara) folytatta. Okleveles jogászként 1985-ben helyezkedett el a szabadkai Budućnost bútoripari vállalatnál, ahol először jogtanácsos, majd pedig az általános és jogi osztály vezetője volt. Az igazságügyi vizsga megszerzése után 1990-től a Magyarkanizsai Községi Bíróság bírájaként polgári peres ügyekben ítélkezett, majd 1993-ban ügyvédi irodát nyitott Magyarkanizsán és 2008-ig gyakorló ügyvédként polgári és gazdasági ügyeken dolgozott. 2003-ben jogszakértőként részt vett a vajdasági magyar pártok részéről létrehozott szakértői bizottság munkájában, amely a Magyar Köztársaság szakértői bizottságával a kettős állampolgárság kérdéséről tárgyalt.. 2008-tól Magyarkanizsa község elnöke (polgármestere). 2010-től Szerbia képviseletében a Strasbourgban székelő és az Európa Tanács tanácsadó szerveként működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának tagja. 2008-tól a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.