You are here

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsanna 1965-ben született Tordán.1987-ben a szabadkai Pedagógiai Akadémián, 2004-ben a zombori Tanítóképző Egyetemen diplomált. 2012-ben megszerezte a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a mesteri fokozatot a testnevelés szakterületén. 1987 és 1991 között a szerbittabéi általános iskolában dolgozik, mint osztálytanító, 1991-től pedig a tordai Ady Endre Általános Iskolában. A 2005/2006-os tanévtől ugyanennek a kihelyezett tagozatnak igazgatóhelyettese. 2009 óta tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a Tordaik Klubja civil szervezet elnökségének, a tordai helyi közösség helyi tanácsának, valamint a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Dr. Đorđe Natošević elismerést odaítélő bizottságának, és a begaszentgyörgyi község tehetséges diákokat jutalmazó bizottságának. Mint szórványban tevékenykedő pedagógusnak célja a magyar nyelvű oktatás megőrzése, valamint a hagyományok ápolása, és átadása az új nemzedéknek.