You are here

Pásztor István: Egy életünk van

A VMSZ elnöke Brüsszelben a kisebbségi és a többségi nemzetek viszonyáról, valamint az autonómia kérdéséről beszélt
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerdán Brüsszelben részt vett és előadást tartott az Európai Néppárt által immár második alkalommal megszervezett konferencián, amelyen a nyugat-balkáni térség stabilitásáról és európai perspektívájáról volt szó. A VMSZ elnökével folytatott beszélgetésből kiderült, hogy rajta kívül senki sem képviseltette magát Szerbiából, vagy Szerbia brüsszeli nagykövetségéről a konferencián, pedig az ország több alkalommal is téma tárgya volt.

– Jómagam a magyar közösség szemszögéből nézve beszéltem a régió stabilitásáról. Elmondtam, hogy Szerbia az utóbbi négy évben valóban számos európai integrációhoz kapcsolódó feladatot teljesített. Ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy a rendszerváltás óta eltelt tizenkét évben csak a tagjelölti státusig jutottunk el, akkor igencsak keserű lesz a szájízünk, hiszen mindenkinek csak egy élete van. Persze a tagjelölti státus fontos. Arról is beszéltem, hogy a soron következő választásokon annak is ki kell derülnie, hogy ez a csatlakozási esély megerősödik-e egy kooperatív kormánnyal, vagy esetleg újra a konfrontációk ideje jön el ezen a téren. Elmondtam, hogy a VMSZ az első lehetőségben érdekelt. Egy rövid ismertető erejéig bemutattam pártunk Vajdaságért – Egy normális Szerbiában című választási programját is – nyilatkozta Pásztor.

A brüsszeli konferencián Pásztor a kisebbségi és többségi nemzetek viszonyáról, valamint az autonómia kérdéséről is beszélt. Elmondta, hogy a kisebbségi és a többségi nemzetek megfelelő viszonya nélkül nem beszélhetünk a Nyugat-Balkán stabilitásáról.

– Addig, amíg nem tudunk szembenézni közös múltunkkal, ha azt nem tárjuk fel, ha nem szembesítjük a társadalmat a történelmi tényekkel és nem teremtjük meg a megbékélés lehetőségét, akkor soha sem lesz stabil a nyugat-balkáni térség. Ennek vonatkozásában beszéltem a Magyar Nemzeti Tanácsról, valamint a magyar–szerb vegyes történészbizottságról. Autonómiával kapcsolatos beszédem után az egyik bolgár képviselő megkérdezte, hogy amikor autonómiáról beszélek, akkor mire is gondolok pontosan. Megkérdezte, hogy vajon arra gondolok-e, hogy mondjuk Koszovót újra fel kellene darabolni és az egyik térségből aprózás árán egyéb más térségeket kellene létrehozni. Erre válaszként elmondtam, hogy különböző működőképes formái vannak az autonómiának és ez alatt elsősorban nem a területek feldarabolását értem, hanem azt, hogy törvényes és alkotmányos garanciák biztosítsák az identitás megőrzése szempontjából fontos feltételeket. Elmondtam, hogy ilyen szempontból nem előnyös, ha a többségi nemzet dönt a kisebbség nyelvén megvalósuló oktatásról és tájékoztatásról, vagy a kisebbség művelődési kérdéseiről. Erre a fejtegetésre reagált igencsak indulatosan Koszovó volt külügyminisztere. Ezzel azt bizonyította, hogy az ehhez hasonló ötleteknek nem igazán van foganatja Koszovóban. Egy nyitott kérdésről van szó, amelynek megoldása nélkül nincsen stabilitás a térségben. Ez a megállapítás bekerült a konferencia záradékába. Még soha sem hallottam róla, hogy az autonómia, vagy a kisebbség és a többség viszonyának témáját valaha is záradékba kerül volna – részletezte Pásztor.

A konferenciát megelőzően a VMSZ elnöke Schöpflin György és Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselőkkel találkozott és röviden tájékoztatta őket az aktuális szerbiai és vajdasági történésekről. Pásztor beszámolt a választásokra való felkészülésről, valamint a VMSZ választásokkal kapcsolatos ambícióiról. Emellett Pásztor személyesen is köszönetet mondott a parlamenti képviselőknek azért a személyes szerepvállalásért, amelyet a vagyon-visszaszármaztatási és a rehabilitációs törvények kapcsán tanúsítottak.

A VMSZ elnöke és kísérete csütörtökön, mielőtt visszautaznának Szerbiába, ellátogatnak Vajdaság brüsszeli irodájába és a szerb nagykövetségre.

– Ez a világ legtermészetesebb dolga. Most, amikor az IPA-pályázatok kapcsán lehetőségek merülnek fel, a vajdasági iroda különösképpen fontos számunkra. Lényeges, hogy a VMSZ is élő kapcsolatot alakítson ki a vajdasági irodával. A nagykövetséget pedig mindig felkeressük. Ezúttal beszámolok a konferenciáról is. El kívánom mondani, hogy szerintem természetellenes, hogy még a nagykövetségről sem vett részt senki sem a rendezvényen, pedig olyan dolgokról volt szó, amelyek befolyásolják a Szerbiával kapcsolatos megítélést, az európai döntéshozók véleményét – mondta Pásztor.

Magyar Szó

Szerző: