You are here

Szerb pártban magyar érdekért? Hm...

 

Zsoldos Ferenc jogász, a zentai Civil Központ igazgatója nyilatkozik

Rendben van-e az, hogy egy többségi szerb párt magyar tagjai révén át szeretné venni a Magyar Nemzeti Tanács irányítását? Erről beszélgetett Zsoldos Ferenc jogásszal, történésszel, a zentai Civil Központ igazgatójával az Újvidéki Rádió Hangadó szerda c. műsorában Németh Ernő, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének a vezetője.- A délvidéki magyarság a magyar nemzetnek a része, hiszen a nemzet egy és oszthatatlan. Országhatárok ugyan elválasztják, de maga a nemzet egységet alkot. Mi a magyar nemzet szervezeteként éljük meg a Magyar Nemzeti Tanácsot, és ezt elfogadta a Demokrata Párt is, azzal, hogy kivette a részét a kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvény előkészítéséből és megszavazásából. Ezt a jogszabály egyértelműen azért hozták meg, hogy a kisebbségi nemzeti közösségeket erősítsék. A probléma gyökere abban van, hogy immár 150 éve folyik a vita arról, hogy a nemzet micsoda. Először azt mondták, hogy objektív kategóriákkal mérhető. Beszéltek nyelvről, közös történelemről, hasonló mentalitásról és kultúráról. Később rájöttek, hogy ettől még nem lesz nemzet a nemzet, hiszen mindez megvolt ezer évvel korábban is, a népeknél és a különböző etnikumoknál. Ezzel szemben a nemzet egy modern fogalom, a XVIII. század végén, a XIX. század elején jött létre, egyértelműen szubjektív kategóriaként. Napjainkban az uralkodó ideológusok azt mondják, hogy a nemzet fogalma egy szubjektív kategória, ami azt jelenti, hogy az alkotja a nemzetet, aki hajlandó tenni érte, egyértelműen kiáll a saját nemzete mellett, és azért tevékenykedik, hogy az a nemzet erősebbé váljon.- Ez a többségi pártok esetében nem így van, ha a kisebbségi önkormányzatok megválasztása szemszögéből vizsgáljuk a kérdést?- A problémát és ott látom, ha ez valóban szubjektív kategória (amit most általánosságban elfogadnak), akkor a magyar nemzetnek azok lehetnek a tagjai, akik ténylegesen vállalják nem csak a nyelvüket és kultúrájukat, hanem ténylegesen vállalják a nemzeti létüket, tehát ha tevőlegesen is hajlandóak érte cselekedni, és azt akarják, hogy a magyar nemzet erősebb legyen. Azzal, ha valaki belép egy másik nemzetnek a pártjába, azzal egyértelműen feladta a saját nemzetéhez való tartozást. Lehet, hogy ő még jól beszél magyarul, de már nem a saját nemzetének az érdekét nézi. Ha ebből indulunk ki, akkor egyértelmű, hogy a magyar nemzetért csak azok tevékenykednek, akik továbbra is a magyar előjelű és a magyar érdekeltségű szervezetekben teszik a dolgukat. A Demokrata Pártban lévő magyar emberek már nem a magyar nemzetnek a szekerét tolják, hiszen nem is tolhatják. Kelet-Európában csak nemzeti pártok vannak, amelyek erősek. Szerbiában ez különösen jellemző. A Demokrata Párt egyértelműn egy erősen szerb nemzeti párt. Nem lehet egy erősen szerb nemzeti pártnak a tagjaként egyúttal egy másik nemzetnek az érdekeit képviselni. Képtelenség. Lehetne képviselni egy baloldali, vagy egy liberális pártban, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, mert ezekben a pártokban nem egy adott nemzetnek a legfontosabb elve az uralkodó. De egy szerb nemzeti pártban nem lehet egyúttal magyar nemzeti érdekeket képviselni.- A nemzeti tanácsi választásokon induló szerb pártok magyar jelöltjei viszont azt hangsúlyozzák, hogy ők nem pártszínekben, hanem civil szervezetek jelöltjeként indulnak…- Azok a személyek és civil szervezetek, akik úgymond egy szerb pártnak a holdudvarához tartoznak, határesetet jelentenek. Féligmeddig már elszakadtak a magyar nemzet testétől. Ezért tartom nagyon furcsa dolognak, majdhogynem már a demokrácia szempontjából is problematikusnak, hogy miközben a Demokrata Párt, amely létrehoz egy törvényt azért, hogy az védje a kisebbségeket, és lehetőséget adjon a kisebbségi nemzeti közösségeknek, egyúttal ő kívánja szerb nemzeti pártként uralni a vezető kisebbségi testületet. A probléma itt van. Tehát, lehet, hogy legális az, hogy szerb pártok magyar tagjai és szimpatizánsai által létrehozott civil szervezetek jelentkeznek az MNT megválasztásán, de egyértelműen látszik a Demokrata Párton, amely bejelentette, hogy támogatni fog valakit, hogy etikailag és a demokrácia szempontjából megkérdőjelezhető lépésre szánta el magát. A problémát én itt látom. Nem értem, hogy mért kellett megjelennie egy Demokrata Pár által állított listának a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán.Lejegyezte: Ternovácz István

Szerző: