You are here

Sehol sem egyszerű fiatalnak lenni

Kovács Elvira: Jó jel, hogy a szerb állam felismerte a fiatalok fontosságát

A Szerbiai Képviselőház tavaly júniusban fogadta el a fiatalokról szóló törvényt, amely hétfőn lépett hatályba. Az ifjúsági és sportügyi minisztérium azt ígérte, hogy a jogszabály függvényében jobbá válik a fiatalak társadalmi helyzete. Szerbia a fiatalokra támaszkodik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy kezdeményezéseik és érdekeik megvalósulhassanak – nyilatkozta Snežana Samardžić-Marković tárcavezető. A téma kapcsán Kovács Elvirával, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjével beszélgettünk.

Melyek a jogszabály legfontosabb hozadékai?

Már az is jó jel, hogy a szerb állam felismerte a fiatalok jelentőségét. Az ifjúsági kerettörvény meghozatalának az a lényege, hogy az ország ígéretet tesz az ifjúságpolitika fejlesztésére, valamint a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek és az országos, tartományi, illetve önkormányzati szervezetek bevonására ebbe a folyamatba. Az illetékes minisztérium problémákat kívánt megoldani a jogszabállyal: egyebek között láthatóbbá próbálta tenni a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek támogatását. Ezt részben sikerült is megoldani, mivel a jogszabály kitér ezeknek a szervezeteknek a nyilvántartásba vételére, majd az ennek függvényében megvalósuló támogatásra, bár maguk a fiatalok azt mondják, hogy a törvény túlbonyolítja a szerveződés kérdését. Az újdonságok közül fontosnak tartom kiemelni az Ifjúsági Tanács intézményét is. Ez a tanács fogja alakítani az országos ifjúságpolitikát. A VMSZ képviselőinek köszönhetően a tanács munkájában részt fog venni az országban működő nemzeti tanácsok közös képviselője is. Azoknak a nemzeti tanácsoknak kell megegyeznie a közös képviselőről, amelyek keretében ifjúsági bizottság is működik. Tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak van ifjúsági bizottsága, ezzel ellenben viszont a többi nemzeti tanácsnak javarészt nincsen, tehát a magyar közösséget jó eséllyel fogja valaki képviselni az Ifjúsági Tanácsban. A jogszabállyal kapcsolatban azonban hozzátenném, hogy mi már a parlamenti vita során is elmondtuk, hogy az ifjúsági kerettörvény nem adja meg a választ a fiatalok legégetőbb problémáira: a nem megfelelő oktatási rendszerre és a nagy munkanélküliségre.Az illetékes miniszter elmondása szerint a jövőben definiáltabbá válik a fiatalok pénzügyi támogatása és az ifjú tehetségek ösztöndíjazása, jutalmazása. Ez valóban így van?

Sikerült felmérni, hogy Szerbiában egyre több az apró ifjúsági civil szervezet. A minisztérium az összefogásra és az ifjúságpolitika közös alakítására próbálja serkenteni ezeket a mini-szervezeteket. Ebből a szempontból szigorúbbá vált a támogatási rendszer, mivel csak a nyilvántartásba vett szervezetek kaphatnak pénzt. Az ösztöndíjrendszert illetően valóban haladás várható. A Fiatal Tehetségek Alapja a jövőben sokkal több pénzzel rendelkezik majd. Az idei költségvetésből 735 millió dinárt irányoztak elő a fiatal tehetségek ösztöndíjazására. Nem tudom a korábbi számokat, de az biztos, hogy ez az összeg nagyobb, mint korábban.Az önkormányzatok keretében működő ifjúsági irodákat illetően szintén fokozottabb támogatást helyez kilátásba a jogszabály...

A jogszabály jó keret az ifjúsági irodák intézményesítésére. Tudtommal 131 ilyen iroda működik Szerbiában. Az irodák meglehetősen szabályozatlan módon, önszerveződés útján alakultak. Most viszont bekerültek a törvény szövegébe és ezzel az állam legalizálta az irodákat.Mennyire hasonlíthatók össze az ifjúsági kerettörvény rendelkezései az európai gyakorlattal, mércékkel?

Fontos tudni, hogy nem sok európai országban alakult ifjúsági minisztérium. Szerbiában van ilyen és már ez is nagy eredmény. A jogszabály elfogadásának pillanatában, tavaly júniusban, Szerbia a kilencedik olyan európai ország volt, amely ifjúsággal foglalkozó törvényt hozott meg. Ez kedvező fejleményként értékelhető, bizonyítja, hogy az országban fontosnak tartják a fiatalokat. Azt is el kell ismerni, hogy a jogszabálynak sokak szerint hiányzik a valós tartalma. Fontosnak vélem a törvény meghozatalát, de a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek pénzbeli támogatásának fokozásán, a tehetségek támogatásán kívül a fiatalokat érintő egyéb, mindennap érezhető problémákat illetően nem látható a megoldás keresése a jogszabályban.Magát az ifjúságpolitikát illetően mennyire maradunk el az európai országoktól? Mennyire vannak jobb helyzetben az Európai Unióban élő fiatalok?

Még két évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy az európai fiatalok sokkal jobb helyzetben vannak, mint a szerbiaiak, a vajdaságiak, és azon belül a magyar fiatalok. Az elmúlt két évben viszont, amikor az ifjúság jogairól szóló egyezmény kapcsán írtam jelentést, több, mint 500 fiatallal beszélgettem az Európa Tanács tagállamaiból és rájöttem, hogy szinte ugyanazokkal a nehézségekkel küszködnek, mint szerbiai társaik. Persze országonként változhat a gondok rangsora, de egyébként ugyanazok a problémák: a munkanélküliség, a gyakorlati tudás, tapasztalat hiánya. Az Európai Unió néhány tagállamában az utóbbi tíz évben valamelyest jobb volt a fiatalok helyzete, a gazdasági válság azonban ezen a téren is visszaesést eredményezett.

Magyar Szó

Szerző: