You are here

Nemzetpolitikailag a legemlékezetesebb évet hagytuk magunk mögött

Interjú Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével az elmúlt év hozományáról

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Vajdaság Mának nyilatkozva az eddigi legmozgalmasabbnak és a legemlékezetesebbnek ítélte a 2011-es évet nemzetpolitikai szempontból. Mint mondta, nem csak az események nagy száma volt szembeötlő, hanem az események fajsúlya is:

- Január elsejétől a határon túli magyar közösség élni tudott a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzésének a jogával. Már akkor biztos voltam benne, hogy az fog történni, ami most konstatálható, hogy a vajdasági magyar közösség részéről rendületlen a magyar állampolgárság megszerzésének az igénye. A 2011-es év elsősorban ez az óriási élmény miatt marad sokunk, mindannyiunk számára emlékezetes.

A VMSZ elnöke nemzetpolitikai dinamizmus vonatkozásában kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy megszületett az anyaország új alaptörvénye, amely 2012. január 1-jétől lép hatályba. Továbbá, hogy az új magyar választójogi törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben a majd a határon túli magyarok is szavazni tudjanak. És mint mondta, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Máért az elmúlt évben talpra állt és kivirágzott, mert az újraindítását követően a szakági bizottságok elkezdtek működni. Aztán sor került a Máért második ülésére:

- Az idei Máért azért is emlékezetes marad számomra, mert más hangulat jellemezte, mint a korábbi Máért értekezleteket. Az volt a meglepő, hogy a magyarországi kormánypártok és az ellenzékiek a Máértet nem a belpolitikai villongások mezejeként és lehetőségeként élték meg, hanem annak bizonyítási helyeként, hogy nemzetpolitikai vonatkozásban igyekezni kell konszenzusra jutni és olyan megoldásokat találni, ami mindenki számára jó. Ezt jó volt látni. Ez bizalomgerjesztő.

Pásztor István a Máérttel kapcsolatban hangsúlyozta még annak fontosságát, hogy elfogadásra került a nemzetpolitikai stratégia alapjairól szóló dokumentum, ami az elkövetkező évek tekintetében egy fajta mezsgyekő-rendszert jelent majd. Továbbá jelentősnek véli annak a támogatáspolitikai kritérium-rendszernek az elfogadását, amely a kiemelt intézmények vonatkozásában bír óriási jelentőséggel. A VMSZ elnöke örömmel állapította meg, hogy a Bethlen Gábor Alap is megkezdte működését, és hogy a támogatások megérkeztek a kedvezményezettekhez. Történt ez annak ellenére, hogy mindannyian nehéz gazdasági helyzetben élünk, amit figyelembe kell venni – nyomatékosította a pártelnök:

- Minket elemi érdek fűz ahhoz, hogy Magyarország minél gyorsabban talpra álljon, gazdaságilag erős legyen, és hogy erős külpolitikai befolyással rendelkező kormánya legyen, mert ez minket is erősít. Hogy mekkora segítséget jelent az anyaország befolyása a határon túli magyar közösség érdekérvényesítő képességére, azt jól szemléltette Magyarország határozott fellépése, aminek eredményeként megszületett Szerbiában a számunkra elfogadható rehabilitációs törvény, amely megnyugtató módon kezelte a kollektív háborús bűnösség ügyét.

Vajdaság Ma

Szerző: