You are here

Terjeszkedik a VMSZ

Ma Belgrádban megalakul a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete. Arról, hogy honnan jött az ötlet, mit jelent ez a párt további tevékenységét illetően, valamint a többi kapcsolódó részletről Pásztor István, a VMSZ elnöke nyilatkozott a Magyar Szónak.

Meglepetésként ért bennünket a hír, hogy a VMSZ helyi szervezetet alapít Belgrádban. Honnan származik az ötlet, mi lesz ennek a lépésnek a hozadéka?

– Ez elsősorban nem a mi ötletünk volt. Már hónapokkal ezelőtt kialakult egy csoport Belgrádban, amely kifejezte a VMSZ-hez való csatlakozási szándékát. Ezeknek az embereknek a túlnyomó hányada nem magyar nemzetiségű. Ha jól tudom, akkor tizenhét taggal alakul meg a belgrádi szervezet, közülük ketten vallják magukat magyarnak. Teljesen normális, hogy ennek a szándéknak teret adunk.

Eddig sem firtattuk, hogy a pártunkhoz csatlakozók milyen motiváció alapján teszik ezt. Eddig is nagyon sok olyan tagunk volt, akit név alapján más nemzetiségűnek lehet titulálni. A tagfelvétel vonatkozásában soha sem volt feltétel a nemzeti hovatartozás. Ez azért van, mert a VMSZ ugyan egy vajdasági magyar párt, de úgy vélem, hogy olyan értékeket képviselünk, amelyek polgári értékként foghatóak fel. Olyan célokat fogalmazunk meg, amelyek nem csak a magyar emberek érdekeit képviselik. Az, hogy a belgrádi szervezet megalapítása meglepetés erejével hat, az az én számomra meglepetés. Azt kell látni, hogy a VMSZ évekre visszamenőleg igyekszik hitelesen politizálni. Olykor veszíthetünk ugyan, de a kitűzött célok mellett kitartunk. Azt hiszem, hogy ez a hiteles politizálás vonzó egyre több ember számára és ezért vannak egyre többen azok a nem magyar emberek, akik kilátásba helyezték, hogy a VMSZ-re szavaznak a következő választások alkalmával. Ugyanakkor le kell szögeznem: A VMSZ-nek nincsen olyan ambíciója, hogy önmagát másképpen definiálja és áthelyezze politizálása súlypontját. Mi továbbra is a vajdasági magyar közösség érdekeit fogjuk képviselni, ugyanakkor hiszem, hogy ami jó a vajdasági magyaroknak, az a nem magyaroknak is jó.

Kik ezek az emberek? Miért köteleznék el magukat a VMSZ mellett? Korábban esetleg tagjai voltak más pártoknak, amelyekben mostanra csalódtak?

– Erre nem is tudok és nem is kívánok válaszolni. Azt sem tudom, hogy ők csalódtak-e valamelyik pártban. Úgy vélem, hogy a VMSZ-re nézve lealacsonyító és dehonesztáló feltételezni azt, hogy valaki csak azért közeledik hozzánk, mert csalódott valaki másban. Szerintem azért közelednek hozzánk, mert amit mi képviselünk, az szimpatikus számukra és azonosulni szeretnének vele. Ami ezeknek az embereknek a képesítését illeti, azt gondolom, hogy jó képességű, becsületes emberekről van szó. Nem vizsgáltam, hogy ki milyen iskolai végzettséggel rendelkezik.

Ki fog a belgrádi szervezet élén állni?

– A szervezet elnökét az új tagok fogják önkörben kiválasztani. Nagyjából tudom, hogy milyen elképzelések fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatban, de erről csak a szerdai megnyitó után kellene nyilatkozni.

Az új szervezet alapítása esetleg arra is utal-e, hogy a VMSZ a következő választások alkalmával kampányában nem csak a vajdasági magyar szavazókat tervezi megcélozni?

– Természetesen. Eddig is megszólítottunk minden szerbiai polgárt. A belgrádi televízióban, az országos szerb nyelvű médiában eddig is bemutattuk a pártot. Ezzel a lehetőséggel továbbra is élni fogunk. A következő választásokon elképzelhető, hogy erőteljesebben fogunk nem magyar környezetben kampányolni, mint eddig. Ha regionális érdeket képviselünk, akkor ezt az érdeket mindenki felé fel kell mutatnunk, akikkel együtt élünk. Ismét hangsúlyoznám, a VMSZ a jövőben is nemzeti párt marad. De a nemzeti nem kicsinyítő jelző, nem negatív minősítés, hanem tény kérdése, önmagunk meghatározása. Az együttélés helyzetéből kiindulva, az együttélés szándéka építésének és becsületességének vonatkozásában az általunk képviselt érdekeknek mások számára is elfogadhatónak kell lenniük.

Hogyan méri fel: a jövőben esetleg kifejezettebben „rabolhatnak” el szavazókat mondjuk a Vajdasági Szociáldemokrata Ligától is, amely párt autonómia törekvéseivel próbálta megszólítani a választókat, de ebbéli igyekezete a legutóbbi választások óta nem igazán jutott kifejezésre?

– Ezzel nem foglalkozom. Szerintem butaság egymást mérni abban, hogy ki mennyire autonomista. A közvélemény-kutatók és az újságírók feladata habozni a semmit. Arra kellene rájönni, hogy a pártok, amelyek valamikor Európa-orientált, emberi és civilizációs értékeket képviselő pártként kerültek be az emberek tudatába, azok gyakorlatilag egymás után és napról napra ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A liga vonatkozásában csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az utóbbi három évben, amikor vajdasági érdekről volt szó, akkor csak rontottak a helyzeten, ha valamiben részt vettek. A költségvetések és most a közvagyon vonatkozásában is ez történt. A VSZL esetében Vajdaság számára az lenne a legjobb, ha központi pártként definiálnák magukat. A koszovói-ügy vonatkozásában azt látom, hogy az Európa-orientáltság, amit egyesek szlogenként vonultattak végig három és fél évvel ezelőtt, most ugyanott van, mint akkor. Három és fél év sem volt elég ahhoz, hogy a demokraták számára világossá váljék: fából nem lehet vaskarikát csinálni. Ennek a levét isszuk folyamatosan. Mi ettől a politizálási stílustól kívánunk elhatárolódni. Amit kimondunk, azt megpróbáljuk következetesen végighajtani. Ezért már nagyon magas árat fizettünk, de akkor is állítom, hogy nem lehet másképpen fellépni, nem lehet apró nyúl módjára politizálni és félni, hogy kinek a pozíciójával mi lesz.

A VMSZ-en belül többször is elhangzott a megállapítás, hogy a nem nemzeti előjelű pártok magyar képviselői nem tudják olyan hatékonyan képviselni a magyarság érdekeit, mint a nemzeti pártok, mondjuk a VMSZ, képviselői. Az új, belgrádi szerb tagok vonatkozásában mit gondol: ők kifejezettebben tudják majd képviselni érdekeinket, mint a nem magyar előjelű pártok magyar képviselői?

– Úgy vélem, hogy rosszul értelmezte a mondatokat, amiket ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk. Én sohasem emberekről, hanem szervezetekről beszéltem. Úgy vélem, hogy magyar érdeket csak magyar előjelű párt fogalmazhat, képviselhet és valósíthat meg. Én nem az emberekről beszéltem. Az, amit megpróbálnak ránk kényszeríteni, hogy a VMSZ megkísérel különbséget tenni jó és rossz magyar között, az a butaság tetőfoka. Én soha nem mondtam ilyent és nem is képviseltem ezt az elvet. Az, hogy egy magyar pártban nemcsak magyar tagok vannak, még nem kérdőjelezi meg az állításomat, hogy magyar érdeket csak magyar párt tud megfogalmazni, képviselni és megvalósítani. Ez fordítva persze nem érvényes, ha csak valaki esetleg nem gondolja azt, hogy a kollektív bűnösség elvének a támogatása magyar érdek. Ugyanis a nem magyar előjelű pártok magyar képviselői megszavazták a vagyon-visszaszármaztatási törvényt, amely tartalmazta az ominózus rendelkezést a magyarok kollektív bűnössé való nyilvánításáról. Ez a bizonyítéka annak, hogy nem magyar pártban magyar érdekeket nem lehet képviselni.

Magyar Szó

Szerző: