You are here

Akit végigkísér a forradalom szelleme

Új elnökség a VMSZ Ifjúsági Fórumának élén

A közelmúltban Bácskertesen tartotta meg IV. tisztújító közgyűlését a VMSZ Ifjúsági Fóruma, melyen új elnökség került a szervezet élére. A titkos szavazáson az óbecsei körzeti szervezet tagját, Ricz Emesét választották meg elnöknek, akit az eddigi életéről, tanulmányairól, közéleti szerepvállalásáról és az Ifjúsági Forum jövőbeni terveiről kérdeztük.

A sötétnek mondott politikai élet hogyan válik vonzóvá egy fiatal vajdasági magyar nő számára? Honnan e tenni akarás?

Sokszor viccelődöm azon, hogy nem véletlen a születési dátumom: október 23-án születtem. A forradalom szelleme szinte végigkísérte eddigi életemet, az igazságért, az élhetőbb világért való küzdelem mindig jellemző volt rám. Kiskoromban sokat foglalkoztam versmondással. Lehet, hogy nagy szavak ezek, de akkoriban valóban úgy éreztem, hogy a költészet által, a kultúra közvetítésével hozzájárulhatok közösségünk építéséhez. Ezzel a szándékkal mind a mai napig azonosulni tudok, ezért tevékenykedem évek óta a helyi kulturális életben. Én egy olyan családban nőttem fel, melyben a politika szinte észrevétlenül a hétköznapjaink részévé vált. Mindig megvitattuk a napi aktuális történéseket, és az véleményformálásra ösztönzött. A fent említett impulzusokon kívül ez játszott elsődlegesen szerepet abban, hogy érdeklődöm a politika világa iránt.

Ez az érdeklődés csak fokozódott a további tanulmányai során?

Eddigi életem további mérföldkövének gimnáziumi éveim számítanak. Egy katolikus leánygimnáziumba, a szegedi Karolinába jártam, ahol szinte az egész osztályunk vajdasági volt. Erről azért teszek említést, mert az, hogy mi, határon túliak ott éltünk, tanultunk Magyarországon, megerősítette nemzeti és kisebbségi identitásunkat is. A csapatban való létezés, a közösség összetartó ereje, a közösségben való gondolkodás azóta nagyon jelentős számomra. Anyaországi tanulmányaim során mindig is fontosnak tartottam vállalni azt, hogy honnan jövök, azt, hogy vajdasági magyar vagyok. Egyetemre szintén Szegeden jártam, nem véletlenül választottam a kommunikáció szakot. Elektronikus média és nemzetközi kommunikáció szakirányon tanultam. Abban, hogy a politika felé kezdtem orientálódni, nagy szerepe volt néhány tanáromnak. Havas Henrik tanár úr hívta fel a figyelmünket arra, hogy mindegyik szakmában fontos a specializálódás. Természetesen ez nem zárja ki a tájékozottság, a sokrétű szakértelem szükségességét, mégis garantál egy pluszerőforrást. Ekkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy mi is áll hozzám a legközelebb. A válasz lassan körvonalazódni látszott, és kialakult egy rejtett kötődés és szimpátia a közéleti szerepvállalás, valamint a politika iránt. Ehhez még egy egyetemi tanárom, Kristóf Gábor is hozzájárult, aki a Kossuth rádió Krónika című műsorának volt a munkatársa. Tőle sokat tanultam a politikai újságírásról, a kíváncsiság, a tájékozottság és a jól informáltság fontosságáról.

Ez a kíváncsiság tovább ösztönözte a tanulásra. A megtanultakat most kamatoztathatja az Ifjúsági Fórum élén. Fél-e a kihívástól?

Diplomázásom után a budapesti Századvég Politikai Iskolába iratkoztam be, melynek a politikai kommunikációs tanácsadó szakán fogok végezni februárban. Itt lehetőségem van minden olyan elméleti tudást megszerezni, amely szükséges a professzionális politizáláshoz. Természetesen egy politikával foglalkozó fiatalnak nincs többéves tapasztalata, de én fontosnak tartom azt, hogy a mi generációnk is megjelenjen a politika körforgásában. Bízom benne, hogy mindazt az elméleti tudást kamatoztatni tudjuk, amit a továbbtanulásunk során sokan elsajátítottunk. Ha kellő alázattal és nyitottsággal végezzük munkánkat, akkor tapasztalataink is elmélyülnek majd. Azt látom, hogy pillanatnyilag a VMSZ Ifjúsági Fórumában nagyon sok a tenni akaró, lelkes, tehetséges fiatal, aki alig várja, hogy tervei valóra váljanak. Rátermettségük, fiatalos lendületük bizonyosan segít a közösen kitűzött cél elérésében.

Az elnökség megválasztásakor feltűnt, hogy nem a tipikusnak mondott tömbmagyarságból kerültek ki a vezetőségi tagok. Ez tudatosan, a stratégia részeként történt, vagy véletlenül?

Tisztújító közgyűlésünkön elfogadtuk a VMSZ IF új alapszabályát, ennek értelmében létrehoztuk az IF új szervét, a Tanácsot, mely 25 főből áll. Itt mindegyik körzeti szervezet képviselteti magát, tehát nincs területi alapon történő diszkrimináció. Az, hogy a Tanács soraiból ki került be az elnökségbe, titkos szavazással dőlt el. Nyilvánvalóan szerepet játszott benne az is, hogy ki mennyire ismert, népszerű az Ifjúsági Fórumon belül. A népszerűség pedig az aktív tevékenység és a sikeresen végzett munka eredménye.

A vezetői posztokra fiatal hölgyek kerültek. Nőuralom az Ifjúsági Fórumban?

A ''nőuralom” létrejötte véletlenszerű, ez leginkább a férfi alelnökünket hozza kiváltságos helyzetbe, de remélem, hogy ez másoknak sincs ellenére. Így legalább nem kell külön küzdeni az esélyegyenlőségért. Egyébként az elnökségben a nemek aránya 5 : 4, majdnem kiegyenlített. De hangsúlyozom, hogy a legfontosabb kritérium a tettrekészség és az elszántság volt, s ez a fiatalokban, akik megbízatást vállaltak, megvan.

Számos ifjúsági, civil kezdeményezés, próbálkozás van, de az egész magyar ifjúságot átfogó szervezet nincs. Hogyan próbálnak ezen változtatni?

A VMSZ Ifjúsági Fóruma az egyik legszervezettebb és legtömegesebb ifjúsági politikai szervezet. 15 körzeti szervezetünk van, szinte egész Vajdaság területét lefedjük. Fontos célkitűzésünk, hogy minél több fiatalt bevonjunk a tevékenységünkbe. Próbáljuk a helyi fiatalokat megszólítani, lehetőséget kínálunk nekik, hogy részt vegyenek a munkánkban. Minden fiatal problémáját, véleményét meghallgatjuk, és segítjük őket ötleteik megvalósításában. Emellett lehetőséget kínálunk a folyamatos önfejlesztésre, képzésekre. Azt szeretnénk, ha a fiatalok rádöbbennének arra, hogy meghatározó szerepünk van a jövőnk alakításában. Ennek eléréséhez az első lépés az, hogy ráébresszük őket, mennyire fontos a tudatos társadalmi szerepvállalás. Ha hallatjuk a hangunkat, ha síkraszállunk az ifjúság problémáinak megoldásáért, akkor az hosszú távon eredményhez vezethet. Természetesen részt veszünk a választásokon, azon fáradozunk majd, hogy a magyar fiatalok felismerjék: érdekeiket magyar párt képviselheti a leghitelesebben. A hitelességről és a következetességről pedig a VMSZ tanúbizonyságot tett az elmúlt időszakban.

Az IF rendelkezik saját ''autonómiá”-val, vagy minden döntést a nagy párttal kell egyeztetnie?

Nem véletlenül létezik a VMSZ-en belül Ifjúsági Fórum. Egy ifjúsági politikai szervezet teljesen más dinamizmussal működik, mint a ''nagy” pártok, hiszen célcsoportjuk a fiatalság. Természetesen magunkénak valljuk a VMSZ ideológiáját, azonosulunk a főbb irányelveivel. De létezik az említett autonómia, mindenki szabadon hozzájárulhat a vajdasági magyar fiatalok közösségének építéséhez, erősítéséhez. Ebben a törekvésünkben támogat minket a Vajdasági Magyar Szövetség, és ez az a segítség, amely erőt ad nekünk, fiataloknak.

Hét Nap

Szerző: