You are here

Mindenki számoljon el a teljesítményével

Pásztor: ez nem nemzeti együttműködés, hanem a közös akarat megvalósítási esélyének az aláaknázása, és szétverése

— Ezidáig a belső ,,szennyesünkre’’ igyekeztem nem reagálni, és mindazokat a mondatokat, minősítéseket, amelyek az elmúlt időszakban a VMSZ számlájára, a többi magyar párt, és néhány civil szervezet részéről megfogalmazódott, megpróbáltam mazochista módon amortizálni. Azonban vannak pillanatok, amikor ezt tovább nem lehet elviselni — kezdte rendhagyó sajtótájékoztatóját Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd hozzátette, hogy a szokásból nem szeretne hagyományt teremteni.

— A Nemzeti Együttműködés Rendszere nem tűrheti azt, hogy valakit úgy várjanak egy megbeszélésre, hogy igazából meg sem hívták. A ma délutáni megbeszélésre nem kaptam meghívót, igaz olvastam az újságban a nyílt levelet, de azt gondolom, hogy az nem meghívó — tette hozzá Pásztor, majd elmondta, hogy nem megy el arra a VMDP által kezdeményezett konzultációra, amelynek témája a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása. A VMSZ elnöke szerint az úgynevezett 6-ok levele (Hatpárti levél Cvetković kormányfőhöz) minősíti azokat, akik a levelet megírták, az iromány jó példája annak hogyan nem szabad ennek a közösségnek a nevében politizálni.

— Ez a levél nem kis csúsztatással utal Milan Marković államigazgatási és önkormányzati miniszter által elmondott mondatokra. A miniszter a bosnyák és az albán nemzeti tanács apropóján nyilatkozott, és ennek kontextusában említette a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, de nem azt mondta, hogy módosítani kell a jogszabályt, mert nem nyújt elég mozgásteret a kisebbségeknek! Az, aki ezt a nyilatkozatot nem így fogja fel, az vagy rosszindulatú, vagy nem tud szerbül, vagy csúsztatni kíván — mondta Pásztor — A másik probléma a levéllel kapcsolatban, hogy az komolyan összekutyulja a különböző történeteket: egyrészt beszél a nemzeti tanácsok megválasztásáról, és újra visszatér a választói névjegyzékre. Számomra a legérdekesebb mondata a csattanó, ami így szól: ,,Ezért elengedhetetlen, hogy a meglévő (elvben csekély), a döntési jog és a vétó intézményét jelentő meghatalmazások mellett a nemzeti tanácsok részére megállapítsanak egy általános illetékességet is. Hogy a továbbiakban a nemzeti legitimitásuk alapján a nemzeti identitás megőrzésével kapcsolatos egyéb kérdéseket is kezdeményezhessenek, s hogy az illetékes állami szervekhez történő folyamodás alapján erre 60 napon belül joguk legyen választ is kapni.’’. Ezt a mondatot azért emeltem ki, mert ha igaz, amit ők is már látnak, vagyis vannak kérdések amiben a nemzeti tanácsnak valós hatásköre van, és vannak kérdések, ahol vétó joga van, akkor talán nem kellene ezt a törvényt olyan alacsonyra minősíteni, mint ahogy azt ők folyamatosan teszik — fogalmazott Pásztor. Mint mondta avanturisztikus politizálási móddal nem kívánnak semmiféle közösséget vállalni. Ezeket a mondatokat ki kell mondani például azok miatt az emberek miatt, akik 2 évvel ezelőtt heteken keresztül járták a vajdasági magyar falvakat győzögetve a polgárokat, hogy iratkozzanak fel a magyar választói névjegyzékre. A levélben foglaltak közvetett úton közösséget vállal azokkal a mondatokkal, amit a szabadkai polgármester tanácsosa (Ljubica Kiselički) mondott ki.

— Szeretném ha mindenki elszámolna a teljesítményével. Szeretném, ha a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, élén Ágoston Andrással elszámolna azzal, hogy az elmúlt 15-16 évben mit rakott le az asztalra. Azon túlmenően, hogy naponta minimum egy hírlevelet megír, amiben elmondja, hogy kinek mit kellene tennie, vajon ő mit tett? Zárójelben jegyezném meg, hogy a VMDP-nek most egy jó polgármestere van Temerinben, de azért került oda, mert a párt a VMSZ-szel együtt ment ki a választásokra. Tavaly, január 28-án elhangzott egy mondat, amit a Magyar Szó hozott le, nevezetesen, hogy ha a Demokrata Párt 2010. márciusig nem bizonyítja meggyőzően, hogy véghezviszi a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását, akkor a VMDP visszavonja kádereit a szabadkai városi vezetésből. Elmúlt másfél év a határidőből...

— Van ennek a 6-os társaságának egy olyan szereplője is, aki az elmúlt egy- másfél évben semmi mást nem csinált, csak folyamatosan feljelentgetett bennünket. Melyik az a magyar párt, amelyik úgy tud magyar érdekeket képviselni, hogy folyamatosan a másikat följelentgeti, megpróbálja megakadályozni a megválasztott Magyar Nemzeti Tanácsot abban, hogy több mint 400 fiatalnak ösztöndíjat adjon. A 6-ok másik két magyar pártjával nem kívánok foglalkozni, mert olyan értékrendet képviselnek, ami minősítésre sem érdemes.A napokban, a készülő rehabilitációs törvénnyel kapcsolatban is egy többpárti közlemény látott napvilágot.

— A közlemény 4. pontja a következőképpen hangzik: — A rehabilitálási törvényjavaslat kizárhat olyan rétegeket, amelyeket megilletnének mind a rehabilitáláshoz, mind a restitúcióhoz való jogok. Kimondja ugyanis, hogy „a rehabilitálásra nem jogosultak azok a személyek, akiket a második világháború alatt Szerbia Köztársaság területén fegyveres összetűzésekben a megszálló fegyveres erők és a quisling egységek tagjaiként életüket vesztették”. Magyar vonatkozásban, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mindazok a személyek, akiket behívtak a honvédségbe, vagy más katonai egységekbe a mai Szerbia területén, és harcokban vesztették életüket, nem jogosultak rehabilitálásra, és ennél fogva kárpótlásra, vagyon-visszaszármaztatásra sem. — A szöveg megfogalmazóinak illene tudniuk azt, hogy azok az emberek, akiket Vajdaságban soroztak be honvédnek, azokat a keleti-frontra vezényelték, de jó lenne tudni azt is, hogy a magyar hadseregnek 1941 és 1944 között nem volt egyetlen harci cselekedete sem Vajdaságban. Az, aki ezt nem tudja, az ne foglalkozzon a közéletnek ezzel a szférájával, mert mérhetetlen károkat okozhat — mondta Pásztor, majd a közlemény utolsó mondatát is, ahol a szerzők a magyar kormány felelősségére utalnak, felháborítónak nevezte. Szerinte úgy tűnik, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a keretén belül vannak olyanok, akik feladatot végeznek, míg mások folyamatosan elégedetlenek, acsarkodnak, és feladatokat osztogatnak. Pásztor szavai szerint ez nem nemzeti együttműködés, hanem a közös akarat megvalósítási esélyének az aláaknázása, és szétverése.

— Hiába tudjuk azt, hogy a kimondott mondat hülyeség, ha túl gyakran elmondják, akkor az betölti a teret, ahol nekünk érvényesülni kell. Belátható időn belül nem kívánok ezekkel a kérdésekkel újra foglalkozni, hiszen más gondunk, bajunk, megoldásra váró problémánk is van — emelte ki Pásztor, szerinte az említett magyar pártokkal, civil szervezetekkel nemhogy együttműködni nem lehet, de beszélgetni sem, ugyanis nagyon fontos dolgokról más-más a véleményük.

Vajdaság Ma

Szerző: