You are here

„Folyamatos elégedetlenkedés, acsarkodás”

Pásztor István: A VMSZ elhatárolódik a másik négy magyar párt által képviselt összevisszaságtól és szenzációhajhász politizálástól

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke pénteken Szabadkán megtartott sajtótájékoztatóján fejtette ki véleményét a másik négy vajdasági magyar párt közelmúltbéli, illetve az utóbbi években jellemző minősítési, illetve lejáratás akciói, nyílt levelei kapcsán. A VMSZ a sajtótájékoztatóra csak a magyar nyelvű sajtót hívta meg, mert mint Pásztor mondta, nem szerették volna mások elé teregetni a csupán a magyarságot érintő szennyest. Pásztor leszögezte, hogy az ilyen jellegű nyilatkozatokból nem szeretne gyakorlatot csinálni, hiszen elmondása szerint a pártnak ennél sokkal fontosabb feladatai, kötelezettségei is vannak. A jövőben ismét nagyon hosszú ideig fogom sikerrel gyakorolni a szadomazochizmus művészetét a pártunkat érő sértések, vádak kapcsán – szögezte le Pásztor.

A VMSZ elnöke két kezdeményezés kapcsán veszítette el béketűrését. Az egyik a VMDP, a VMDK, az MPSZ, az MRM, illetve a Szlovák Párt és a Horvátok Demokratikus Közösségének közös, Mirko Cvetković szerb kormányfőhöz címzett levele, amelyben a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását kérik. A másik pedig az a nyílt levél, amelyben négy másik pártunk hét magyar civil szervezettel karöltve kijelenti, hogy a rehabilitációs törvény szerintük elfogadhatatlan.Harmadsorban Pásztor azt is megemlítette, hogy a négy másik magyar párt ismét összehívott egy összpárti találkozót, amelyre őt meg sem hívták, később azonban biztosan amiatt tiltakoznak a közvélemény előtt, hogy nem vett részt a találkozón.

– A nemzeti együttműködés rendszere nem a hazudozásról szól, és nem is tűri azt. Az úgynevezett „Hatok levelével” kapcsolatban annyit mondanék el, hogy a szóban forgó iromány a szerzőket, a folyamatok értését, az őket mozgató értékeket minősíti. A levél jó példa arra, hogy hogyan nem szabad ennek a közösségnek a nevében politizálni. A levél írói kiemelték Milan Marković államigazgatási és önkormányzati miniszternek a Szerbiai Képviselőház nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó bizottságának az ülésén elhangzó kijelentését, miszerint „a nemzeti közösségekről szóló törvény rossz és hosszú távon ez a dokumentum nem fog eredményeket hozni”. Ehhez tudni kell, hogy a miniszter az albánok és a bosnyákok nemzeti tanácsainak apropóján nyilatkozott és ezek vonatkozásában említette a jogszabályt, de nem olyan értelemben, hogy szerinte módosítani kellene azt. Aki ezt a nyilatkozatot másként fogja fel, az vagy nem tud szerbül, vagy rossz szándékú. De mivel a hír megjelent magyarul is, nem hiszem, hogy a nyelvismeret hiányáról van szó. A levél más vonatkozásban is összezavarja a különböző történéseket. Az ilyen összevisszaságtól, illetve szenzációhajhász politizálástól a VMSZ mindenféleképpen el kíván határolódni. A levél szerzői közölték, hogy a „Hatok levele” lényegi változásokat vizionál a nemzeti tanácsok jogrendszerben elfoglalt helyével kapcsolatban. Ezzel a vizionált képpel mi semmiféle közösséget nem kívánunk vállalni és mindent megteszünk azért, hogy a hatok vizionált képéből ne is legyen semmi – magyarázta Pásztor.

A VMSZ elnöke a folytatásban a VMDK-ra tért ki, pontosabban arra, hogy a párt az utóbbi egy-másfél évben folyamatosan feljelentette, bejelentette valamiért a VMSZ-t. Melyik az a párt, amely úgy képviselné a magyar érdekeket, hogy közben a másikat jelentgeti fel, illetve melyik az a magyar párt, amely úgy képviselné nemzeti érdekeinket, hogy közben megpróbálja megakadályozni az MNT-t a felsőoktatási ösztöndíjak kiosztásában, tette fel a kérdést Pásztor, aki szerint mindenkinek érdemes lenne elszámolnia eddigi teljesítményével. Jó lenne, ha a VMDP, Ágoston Andrással az élén, elszámolna arról, hogy az elmúlt 15-16 évben mit rakott le az asztalra, túlmenően azokon a napi hírleveleken, amelyekben mások tennivalóiról nyilatkozik. A másik két párttal kapcsolatban Pásztor közölte, hogy ezekkel nem is kíván foglalkozni és nem is kíván róluk nyilatkozni, mert olyan értékrendet képviselnek, amelyek még minősítésre sem érdemesek.

A VMSZ elnöke a továbbiakban arról a nyílt levélről beszélt, amelyben a négy másik magyar párt és hét vajdasági magyar civil szervezet a rehabilitációs törvényjavaslat szövege, tartalma ellen tiltakozott. Pásztor ezzel az írással kapcsolatban is több csúsztatásra, a tények, olykor történelmi tények elferdítésére, tájékozatlanságra mutatott rá. A levél írói megfogalmazásukkal azt sugallják, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének keretein belül egyeseknek feladatuk van – szerintük ez a fél a VMSZ és a magyar kormány –, másoknak viszont csupán az a dolguk, hogy folyamatosan elégedetlenek legyenek, acsarkodjanak és kiosszák más számára a feladatokat – fogalmazott Pásztor.

– Ezek a levelek intellektuális szintjükben, tartalmukban, szakmaiságukban, jártasságukban még a töredékét sem érdemlik az általam kimondott mondatoknak. De azt sem lehet csinálni, hogy az ember folyamatosan átlép az ehhez hasonló megnyilvánulásokon. Hiába tudjuk, hogy a kimondott mondat hülyeség, ha túl gyakran ismétlik azt, akkor kezd eluralkodni és betölti azt a teret, amelyben nekünk kell érvényesülnünk. A levél íróival nemcsak együttműködni nem lehet, hanem beszélgetni sem. Azt kellene megcélozni, hogy aki mondjuk az utóbbi tizenöt évben csak írogatott és ezért támogatást kapott, az most azért kapjon támogatást, hogy legalább három évig ne írjon semmit se – hangsúlyozta Pásztor.

Magyar Szó

Szerző: